Studium i Strategisk teknologi- og endringsledelse

- INNOVASJONSLEDELSE– 7,5 studiepoeng -

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Kronstad
Tid: Annenhver tirsdag kl. 1700 – 2100
Kursstart: Tirsdag 22. januar
Kursdatoer: 22/01, 05/02, 19/02, 05/03, 19/03, 02/04, 30/04 og 14/05.
Spørsmål/påmelding: se kontaktpersoner her!

Innhold Innovasjonsledelse

Kursets formål er å utvikle deltakernes kunnskapet og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra i nyskaping og innovasjonsprosesser i eksisterende virksomheter.

Kurset har en praktisk tilnærming. Gjennom øvelser, oppgaver og cases utdypes teori og anvendes kunnskap på aktuelle problemstillinger for å illustrere betydningen av innovasjon for bedrifters tilpasningsevne, konkurransekraft og økonomisk vekst.  

Det legges vekt på forståelse av innovasjon som en kollektiv prestasjon, nærmere bestemt som resultat av hensiktsmessige innovasjonsstrategier, organisering, ledelse og samarbeid.

Studentene får en generell innføring i ulike kilder til innovasjon, faser i innovasjonsprosessen, hvilke faktorer som virker fremmende og hemmende på innovasjon i organisasjoner, ulike innovasjonsmodeller, samt sentrale aktører i det såkalte "innovasjonssytemet/økosystemet". Utvalgte metoder og teknikker som anvendes i innovasjonsprosesser og utviklingsprosjekter blir belyst.

Klikk her for fullstendig informasjon om studium og kurs.

Læringsbytte

  • Identifisere muligheter og utfordringer knyttet til satsing på innovasjon 
  • Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon
  • Planlegge håndtering av innovasjon og innovasjonsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
  • Anvende relevante verktøy i kartlegging, analyse og gjennomføring av innovasjonstiltak
  • Forstå betydning av beslutninger knyttet til "explorer and exploit", "make or buy" og "keep or sell" for en virksomhet.

Arbeidsformer/vurdering

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Forelesningene blir også filmet for repetisjon.  Studiet krever innlevering av skriftlig oppgave, semesteroppgave i gruppe og skriftlig skoleeksamen.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

For spørsmål eller påmelding - se kontaktpersoner her!

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet tilbyr FramoAkademiet et fleksibelt studium i ledelse med vekt på endring og teknologi. Studiet består av 8 kurs på 7.5 studiepoeng hver og utgjør til sammen en årsenhet på 60 studiepoeng.

Studiet i Strategisk teknologi- og endringsledelse inneholder til sammen følgende kurs:

Kurs

 Studiepoeng

Semester

Teknologiledelse

7,5

Vår 2018 + Høst 2020

Strategisk analyse og planlegging

7,5

Høst 2018

Innovasjon

7,5

Vår 2019

Endringsledelse

7,5

Høst 2019

Prosjektledelse

7,5

Vår 2020

Bedriftsøkonomi

7,5

Høst 2020

Digitalisering, teknologi og strategi

7,5

Vår 2021

Virksomhetsutvikling

7,5

Høst 2021