Lærlinger

Hvor mange lærlinger tas inn hvert år?

Det varierer fra år til år, men vi tar alltid inn så mange som mulig. Framo har lærlinger på alle våre avdelinger på Fusa, Flatøy, Florvåg og Holsnøy.

Her kan du lese mer om de fire ulike avdelingene og hvilke fag du kan ta der.

I hvilke fag tar Framo inn lærlinger?

Framo tar inn lærlinger som:

Det varierer hvilke fag hver avdeling trenger og hvor mange lærlinger som tas inn hvert år, men det vil alltid være andre som er under opplæring på samme lokasjon.

Klikk på linkene over for å lese mer om de ulike fagene. Vil du vite litt mer om de ulike avdelingene til Framo og hvilke fag du kan ta der, leser du det her.

Framo har både TAF- og YS-lærlinger. Hva er forskjellen?

En TAF -lærling tar tekniske og allmenne fag over 4 år som gir både studiekompetanse og fagbrev.

  • År 1+2: Status som elev og kombinerer skole med arbeid i bedrift.
  • År 3 +4: Staus som lærling med lærekontrakt. Tredje året kombineres med skole.

YS-lærling tar et yrkesrettet løp som gir fagbrev.

  • År 1 +2: Status som elev som tar VG1 og VG2 uten kontrakt med bedrift.
  • År 3 +4:  Staus som lærling med lærekontrakt og opplæring ute i bedrift.

Hva vektlegger vi når lærlinger søker plass hos oss?

Det viktigste av alt er lite fravær! Det er viktig med lite fravær fordi det viser god arbeidsmoral. Hvis du har mye fravær bør du forklare hvorfor i søknaden din. Vi vektlegger også gode karakterer og innsatsvilje.

Får lærlinger lønn?

Å være lærling innebærer at du skal lære gjennom å delta i arbeidet, og i tillegg skal du få opplæring og veiledning. I læretida får du lærlingelønn, det vil si en lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider.

En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingeløpet. 

Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Får lærlingene kontrakt og læreplan?

Alle som er lærling i Framo får en lærlingkontrakt som skal underskrives av lærlingen, bedriften og opplæringskontoret i fylket. Her står det om læreplanen for opplæringen. I henhold til arbeidsmiljøloven lages det også en arbeidsavtale med lærlingen som blant annet beskriver arbeidet, rett til ferie og feriepenger, gjelde lønn, arbeidstid og lengde på pauser.

Les mer på arbeidstilsynet.no >

Hvilke rettigheter har en lærling?

Lærlingen har samme rettigheter til ferie, feriepenger og sykepenger som ordinære arbeidstakere. Feriepenger betales på grunnlag av inntekten det foregående året.

Lærlinger som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon og lærekontrakten blir ikke sagt opp under permisjonen.

Framo har en god plan for opplæringen slik at lærlingen for riktig opplæring. Det gis vurderinger underveis for å informere om lærlingen har nådd kompetansemålene i læreplanen. 

Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærlinger, men det er noen særskilte regler for lærlinger om stillingsvern, prøvetid og opphør av kontrakter hvor det er opplæringsloven som gjelder.

Får jeg fast jobb etter lærlingtiden er over?

Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal for Framo.

Etter endt læretid kan du søke jobb i Framo, men du er ikke garantert jobb. Vi tar inn flere lærlinger enn det selskapet selv trenger for å bidra til at flere får muligheten til å ta fagbrev

Dersom du gjennomfører en god lærlingtid, er sannsynligheten stor for ansettelse hvis vi trenger folk etter at du har bestått fagprøve.

Flere av våre beste fagfolk har gått i lære, og mange sitter også som ledere og prosjektledere i Framo i dag. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden!

Hvordan er oppfølgingen som lærling i Framo?

Du vil få din egen lærlingansvarlig, som har ansvaret for å følge deg opp gjennom lærlingtiden og passe på at du får den opplæringen du har krav på. Du får både arbeidskontrakt og lærekontrakt som skal følges. 

Dere vil ved oppstart få generell informasjon om Framo, tid til å bli kjent med nye kollegaer og andre lærlinger, og få en god gjennomgang av HMS-rutiner.

Lærlingene får utdelt nødvendig utstyr, arbeidstøy og verneutstyr.

Her kan du se mer om det å jobbe i Framo.

Må lærlingen kjøpe verktøy, arbeidsklær og verneutstyr?

I Framo får lærlingene utdelt nødvendig verktøy, arbeidsklær og verneutstyr som det ikke skal betales for.

Får lærlingene oppfølging?

Vi synes lærlingeordningen er svært viktig og mener at å bidra til utdanningen av unge mennesker er et samfunnsansvar. I Framo har hver avdeling egne opplæringsansvarlige, som har ansvaret for å følge opp lærlingene gjennom lærlingtiden og passe på at de får den opplæringen de har krav på. 

Hvordan søke lærlingplass hos Framo?

Alle ledige lærlingstillinger legges ut på hjemmesiden vår.

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

 

 

 

 

.