Lærling i CNC-maskineringsfaget

CNC-Operatørfaget er et av de store fagene i Framo bedriftene. Som CNC-operatør vil du lære å beherske dreiing, boring og fresing. Programmering og betjening av avanserte CNC-styrte maskiner inngår som hoveddel i opplæringen. Bruk av data-verktøy er fremtredende i dette faget. Du må også planlegge og programmere arbeidet i verktøy-maskinene. CNC-Operatørfaget og den tilhørende teknologien endrer seg fort, og dette er med på å gjøre faget både utfordrende og spennende.

Vanlige oppgaver for en CNC-operatør:
• Motta materialer
• Planlegge arbeidet, som for eksempel ved å velge skjæreverktøy og skjæredata
• Utføre vedlikehold av maskinene
• Delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser
• Lage bearbeidingsprogram

Som CNC-operatør er det å bruke digitale hjelpemidler og lese tegninger en viktig del av arbeidet.

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

 

 

.