Lærling i IKT-faget

En IKT-medarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, i tillegg til brukerstøtte og service.

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men for en IKT-servicefaglært er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IKT-systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver:

• Hjelpe og gi råd om IKT til ansatte på arbeidsplassen
• Være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
• Bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på
• Bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
• Sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø – kan innebære at du holder kurs, eller gir råd og opplæring i bruk av IKT-systemer
• Ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas.

 

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

 

 

.