Lærling - industrirørlegger

Industrirørleggeren er en fagarbeider som monterer røropplegg, og utfører sveising og platearbeid. En industrirørlegger er ekspert på rørtekniske installasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrirørleggeren:

• Montere røropplegg med pumper, ventiler o.l.
• Reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg
• Sveising og platearbeid
• Kvalitetssikring og avviksrapportering
• Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Industrirørleggeren har gode kunnskaper om materialene han/hun arbeider med, og følger nasjonale og internasjonale standarder og produktkrav.


Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

.