Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken Framo bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

• Besvare epost og telefoner
• Håndtere post
• Service, kundebehandling og brukerstøtte
• Enkel saksbehandling
• Regnskaps- og lønnsarbeid
• Prosjektarbeid
• Planlegge arrangementer, kurs og konferanser
• Registrere timelister, fakturaer og lignende


Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

 

 

.