Lærling i logistikkfaget

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer.

Du skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid.

Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

• Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
• Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
• Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
• Kundebehandling
• Planlegge vareflyt og lagring
• Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
• Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
• Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging.


Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".


 

 

.