Lærling i NDT-faget

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Som NDT-kontrollør bruker du metoder, som ikke ødelegger produktet, til å teste om kvaliteten på produkter er god nok i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner. Ved å bruke en eller flere metoder, kan NDT-kontrolløren sjekke om produktet eller materialet er slik det skal være.

Det finnes flere måter å teste kvaliteten til produktet. Noen metoder benyttes for å finne feil som er på produktets overflate. Andre metoder brukes for å finne feil som er dypere ned i materialet til produktet.

NDT-kontrolløren har også ansvaret for å vurdere og dokumentere testresultatet.

Som NDT-kontrollør må du sørge for å vedlikeholde og kontrollere måleverktøy og inspeksjonsutstyr. Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet er også en viktig del av NDT-kontrollørens ansvar.

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions". 

.