Lærling - Sveisefaget

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer.I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller.

En sveiser jobber med å sveise sammen metallkonstruksjoner, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. Du kan jobbe med sveising av båter, bygg, maskiner og deler til industrien. Arbeidet varierer etter hvor du jobber og med hvilke produkter. Arbeidstiden kan også variere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:

• Jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)
• Håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
• Utføre sveiseprosesser etter angitt metode
• Vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

 

 

.