Her har Framo lærlinger

Framo er en verdensledende pumpeprodusent med 1200 ansatte. Teknologien brukes til blant annet skip, plattformer, oljevern, vindmøller og havbruk. Alt utstyret utvikles og produseres lokalt i bergensområdet. Her lages alt fra den minste lille skrue til store rør og maskiner.

Vi har produksjon på Fusa, Florvåg, Flatøy og Holsnøy og salgskontorer i flere land. Som lærling i Framo vil du ha opplæring og oppfølging på en av våre avdelinger i Hordaland.

FLORVÅG

Her ligger hovedkontoret til Framo. Her er også serviceavdelingen, samt den helt nye innovasjonsavdelingen.

På Framo Services kan du være lærling i følgende fagområder:

FUSA

 

På Fusa produseres cargopumpene til skip.  

Her kan du være lærling i følgende fagområder:

FLATØY

Hos Framo på Flatøy har rundt xx sin arbeidsplass. Her produseres det pumper og oljevernutstyr.

har følgende fagområder:

HOLSNØY

Framo Holsnøy i Nordhordland har ca ansatte. Her produseres vv og avdelingen har lærlinger i følgende fagområder:

* Fagområder også innenfor TAF-utdanning. Læretid i bedrift/skole er tilsammen 48 måneder