Vellykket oppstart av Framo-pumper ved Andfjord Salmon

Framo-pumpesystemene ved Andfjord Salmons landbaserte anlegg har gjennomført en svært vellykket oppstart.

– I praksis bekrefter dette at vi har klart å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land. I havet svømmer villaksen i laminære vannstrømmer som er av samme type som den vi nå har i bassenget vårt på Andøya. Jeg har aldri følt meg mer sikker på at vi kommer til å nå målet vårt om å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

– Vi har testet våre SR2000-pumper i et par uker for å verifisere teknologien for laminær vannstrøm i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes på Andøya. Etter vellykket installasjon og igangkjøring har vi hatt ytelsestesting i bassenget, og alle parter er meget fornøyde med resultatet. Fire slampumper og en dreneringspumpe til anlegget er også kjørt i gang og testet med suksess, forteller salgssjef Terje Ljones i Framo Innovation.

Saken fortsetter under bildet 
Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon (til høyre) sammen med salgsansvarlig for Framo i Nord-Norge, Trond Helge Hansen. Foto: Framo

Gjenskaper omgivelsene
Framo og Andfjord Salmon har jobbet målrettet med å optimalisere strømnings- og rørarrangementene i anlegget. Andfjord Salmon har som mål å kunne gjenskape laksens naturlige omgivelser i bassenget på Andøya, med vann som strømmer jevnt og fint i samme retning. En slik laminær vannstrøm sørger for at fisken hele tiden får oksygenrikt vann. Samtidig faller avfall og fôrrester til bunns der det blir samlet opp og fraktet ut til gjenvinning.

– Pumpene fra Framo skaper strømmen i bassenget som er med på å gjenskape de naturlige forholdene fisken svømmer i ute i havet. Pumpene kan kjøres opp og ned i kapasitet, og vannmengden som forflyttes kan dermed tilpasses biomassen som til enhver tid står i karet, forteller salgsansvarlig for Framo for Nord-Norge, Trond Helge Hansen.

Saken fortsetter under bildet Den laminære vannstrømmen er hjertet av Andfjord Salmons gjennomstrømningsteknologi som gjør selskapet i stand til å gjenskape et naturlig miljø for laksen. Foto: Andfjord Salmon

Ekstremt energieffektivt
Bassenget på Andøya ligger under havnivå og får friskt sjøvann med riktig temperatur direkte fra den nærliggende Andfjorden. Det er ideelt for fiskevelferden og for å holde energikostnadene nede.

– Siden vi ikke trenger å løfte vannet inn i bassenget og Framos SR2000 pumper er ekstremt energieffektive, regner vi med et totalt strømforbruk på 1 KWt per kilo produsert fisk. Det er mye mindre enn i for eksempel et resirkuleringsanlegg. Målingene vi har gjort viser at pumpene produserer 20.000 kubikk i timen, og disse vannmengdene flyttes praktisk talt lydløst. Det er som å starte opp en el-bil. Vi er veldig fornøyde, det er en fornøyelse å samarbeide med Framo, sier Kommersiell direktør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

Første installasjon
Installasjonen av Framos unike SR2000 pumpeserie er den første på et kommersielt landanlegg. Ytterligere testing og finjustering av den laminære vannstrømteknologien og andre bassengfunksjoner vil pågå de neste par månedene, før bassenget etter planen er klart til å ta imot den første fisken i andre kvartal 2022.

Fakta Framo
• Framo AS er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankmarkedet, olje & gass-industrien og pumper for bruk ved oljevern.
• Framo ble etablert i 1938 og har i dag hovedkontor i Bergen, fabrikker i Fusa, på Flatøy og Holsnøy, samt 8 servicestasjoner på tre kontinenter.
• Innovasjonsavdelingen Framo Innovation ble etablert januar 2018 for å finne nye markeder for Framo sin dykkede pumpeteknologi, hovedsatsing på sirkulasjonspumper til lukket og semi-lukket akvakultur.
• Framo har produksjon av alle våre produkter i egne fabrikker i Hordaland, laboratorier og fullskala prøvestandarder, i tillegg til egen dokk for systemtestingen.
• Innovasjonsavdelingen Framo Innovation har 15 ansatte. Totalt i Framo AS er det ca. 1300 ansatte, hvorav rundt 1100 arbeider i Norge.
• Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine, offshore og akvakultur pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.

Fakta Andfjord Salmon
Andfjord Salmon ligger på Kvalnes på Andøya i den arktiske skjærgården på Vesterålen, Norge, Andfjord Salmon har utviklet en innovativ og bærekraftig akvakulturkonsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks, basert på en gjennomstrømningsteknologiløsning. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg i sitt slag.
Andfjord Salmon AS er notert på Euronext Growth under ANDF.

 Fakta om pumper fra Framo
• SR2000 er en permanentmagnetmotor, rimdrevet strømsetter, utviklet for å pumpe store mengder vann i systemer med lave mottrykk. Den effektive pumpen har vannsmurte lager. Det er ingen smøreolje i systemet, og motoren har ingen gir eller akslinger. Pumpen kan pumpe 20000 kubikkmeter i timen.
• SEA315 er en dykket caisson montert pumpe som kan brukes i mange applikasjoner, som sirkulasjonspumpe, fødepumpe eller slampumpe, med en kapasitet på å flytte opptil 5000 kubikkmeter i timen.

Aquaculture solutions

Terje Ljones

Sales Manager

Phone: +47 92 84 61 67

E-mail: tlj@framo.no

Trond Helge Hansen

Salgsansvarlig Nord-Norge

Phone: +47 90 82 18 08

E-mail: trha@framo.no