Åpenhetsloven
Virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Loven trådte i kraft 01.07.2022, og gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, i tillegg til større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester til Norge.

Åpenhetsloven skal videre sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår tilnærming til menneskerettighetene

Framo AS, som en del av Alfa Laval-konsernet, promoterer en etisk, trygg og inkluderende arbeidskultur både internt i virksomheten, samt i eksterne forretningsforhold.
For mer informasjon, vennligst se www.alfalaval.com/about-us/sustainability/

Henvendelser angående informasjon om Framo AS, i henhold til Åpenhetslovens § 6. Rett til informasjon, kan rettes til keke@framo.no.

Vår redegjørelse om åpenhetsloven 

For konsernets redegjørelse etter åpenhetsloven, vennligst se norsk redegjørelse her
For engelsk versjon, se her.