Fordelene med Framo AquaStream

Hvordan Framo AquaStream gir friskere fisk og raskere vekst

Grunntanken er å skape løsninger som pumper store mengder friskt vann på en slik måte at vi gjenskaper de gode strømforholdene i norske fjorder.

Luseskjørt i merder bidrar til å redusere luseproblemet, men samtidig reduseres vanngjennomstrømmingen i merden. Med mer stillstand og mindre oksygen, blir vannkvaliteten dårligere. Dette påvirker både fiskehelse og fiskevelferd.

Med Framo AquaStream pumpes store vannmengder fra dypet under alge- og lusebeltet. Vannet som pumpes opp har riktig oksygenmengde og temperatur – fritt for lus og alger. Når AquaStream skaper strømninger i merden, blir fisken mer aktiv og får bedre appetitt.

Framo AquaStream skifter hurtig og effektivt ut vannet innenfor luseskjørtet på en time med friskt oksygenrikt sjøvann.

Framo AquaStream sikrer jevnere vanntemperatur i merden. Om sommeren når vannet i overflaten er varmt henter den opp friskt oksygenrikt temperert vann. Om vinteren når vannet er kaldt henter AquaStream opp varmere vann slik at man minimerer mulighetene for vintersår og gir laksen optimale vekstvilkår.

Framo AquaStream er et komplett pumpesystem for merder med luseskjørt. Integrert i Framo AquaStream er en SR2000 strømsetter, duktunnel med dysetårn, strainer, flottør og kontrollsystem.

SR2000 er en permanentmagnetmotor, rimdrevet strømsetter, utviklet for å pumpe store mengder vann i systemer med lave mottrykk. Den effektive pumpen har vannsmurte lager. Det er ingen olje i systemet, og motoren har ingen gir eller akslinger. Typiske kapasiteter er mellom 2,8 og 5,6 m3 i sekundet

Kontakt oss

Framo Aquaculture

P.O. Box 39 Florvågvegen 39 NO-5329 FLORVÅG Norway

Phone: + 47 55 99 90 00

E-mail: innovation@framo.no

Framo Aquaculture

Terje Ljones

Director Aquaculture

Phone: +47 92 84 61 67

E-mail: tlj@framo.no

Terje Ljones

Sales Manager

Phone: +47 92 84 61 67

E-mail: tlj@framo.no

Tommy Næss

Project Manager - Business Developer

Phone: +47 47 08 62 78

E-mail: tomn@framo.no

Trond Helge Hansen

Business Developer

Phone: +47 90 82 18 08

E-mail: trha@framo.no

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Offshore wind

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible