Framo LiftUP sentralanlegg system
Helautomatisk håndtering av død fisk

Sentralanlegg system

Sentralanlegget vårt samler og transporterer dødfisk fra merd til flåte gjennom en automatisert prosess. Dødfisken blir pumpet fra bunnen av merdene gjennom et lukket rørsystem frem til flåte eller landbase der vann og avfall blir filtrert og håndtert.

Sentralanlegget består av en eller to hovedrørledninger fra merdene til silkasse på flåte eller land. Avstanden kan variere fra 30 til 600 meter avhengig av lokalitetsdesign.

Systemet gir en effektiv oppsamling og transport av dødfisk gjennom et automatisk lukket system. Det erstatter manuelt arbeid og gjør operasjonen langt sikrere for røkterne, samtidig som det kan utføres i alle værforhold. Operasjonen kan utstyres med automatisk tidsinstilling og fjernstyring.

Systemet for fjerning av avfall gir en løsning som minimerer miljøpåvirkningen fra drift, fremmer fiskehelse, optimaliserer vannkvalitet gjennom effektiv fjerning, og reduserer behovet for båt under oppsamlingen.

Last ned brosjyre

26.07.2023 13:59:43
25.09.2023 13:21:00

Framo LiftUP product list 2023

01.11.2022 15:37:35

Framo LiftUP order form

Snakk med våre eksperter


William Lindborg

Sales and Marketing Engineer 
+47 92 23 26 62
wsal@framo.no


Kjetil Eliassen

Sales and Marketing Engineer 
+47 41 23 73 61
kjel@framo.no


Jarle Ragnhildsveit

Product Developer
+47 97 71 17 19
jara@framo.no


Ole Kristian Skåtun

Mort Pumps Sales
+47 91 56 91 50
oksk@framo.no


Magnus Holmefjord

General Manager
+47 90 67 39 67
maho@framo.no

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible