Framo styrker satsingen innenfor bærekraftig akvakultur

Utstyrsleverandøren LiftUP blir en del av Framo, som dermed styrker satsingen innenfor bærekraftig akvakultur.

- LiftUP sin kompetanse innen slamoppsamling, og deres unike patenterte system som fjerner dødfisk fra merder, passer som hånd hanske med Framos AquaStream-system. Dette oppkjøpet av vår eier Alfa Laval er gjort for å etablere en produktportefølje innenfor akvakultur, som bygger en bærekraftig plattform for fremtiden. Samtidig vil LiftUP få tilgang til kompetansen til Framo, og Alfa Lavals ekspertise innen separasjonsteknologi, sier Martijn Bergink, administrerende direktør i Framo AS.

LiftUP holder til i Eikelandsosen i Bjørnafjorden kommune utenfor Bergen, og har innenfor sitt segment opparbeidet seg en stor markedsandel. Selskapet produserer, selger og installerer pumper og renseutstyr som fjerner død fisk, avfall og ikke minst slam fra fiskemerder. LiftUP er blitt en ledende leverandør av slikt utstyr, og selskapet har fått en solid posisjon innen havbruksnæringen der stadig mer av innsatsen rettes mot å produsere laks på en mer bærekraftig måte.

- LiftUP har opplevd en fantastisk vekst, og vi er utrolig glade for å bli en del av Framo. Med deres kompetanse vil vi ytterligere kunne utvikle og forbedre vårt unike slamoppsamlingssystem, sier daglig leder Liam Heffernan i LiftUP.

Framo har allerede utviklet pumpesystemer som skifter ut vannet og skaper ideelle strømninger i lukkede og semi-lukkede anlegg. For åpne anlegg har Framo utviklet AquaStream-systemet som gir betydelig forbedrede miljøforhold i merder med luseskjørt. Systemet bidrar til økt vekst, samt at det reduserer eller eliminerer problemer med lakselus, sykdommer og alger, og kan nå videreutvikles til å bli enda mer bærekraftig sammen med LiftUPs løsninger.

- Framo har ambisjoner om å bli den ledende leverandøren av systemer som håndterer utfordringene havbruksnæringen står overfor nå og i tiden fremover. Gjennom tett forsknings- og utviklingssamarbeid med oppdrettere, har vi utviklet flere produkter og systemer for lukkede og åpne anlegg som er blitt meget godt mottatt i markedet. Med LiftUP på laget får vi nå tilgang til ledende teknologi som passer perfekt til vår satsing innenfor bærekraftig akvakultur, sier Oddbjørn Jacobsen, daglig leder av Framo Innovation.