Sponsorstøtte

Framo har lange tradisjoner for å gi tilbake til lokalsamfunnet, og det er viktig for oss. Hvert år støtter vi enkelte lag, foreninger og arrangementer. Vi har dessverre ikke anledning til å støtte alle, men alle som oppfyller kriteriene er velkomne til å søke.

Ønsker du å søke om støtte til ditt lag eller organisasjon, vennligst les gjennom teksten under og benytt søknadsskjemaet.

Framos hovedkontor prioriterer å støtte:
- Lokale idrettslag, musikkkorps o.l som jobber for barn og unge.
- Større hjelpeorganisasjoner, helst med grad av frivillighet.
- Støttegrupper og magasiner som gir hjelp til vanskeligstilte barn og unge

Det kan søkes om sponsorstøtte innenfor områdene sport & aktivitet (herunder prioriteres spesielt barn- og ungdom, tiltak for folkehelse og idrettslag i Framos nærområde), kultur og omtanke.

Vi behandler også forespørsler om premier til arrangement i nærområdet,
og kan bidra med litt småartikler til 17.mai-arrangement, basarer og lignende.

Det kan også søkes om støtteannonsering i program og magasin for forening, lag og frivillig aktivitet.

Framo har ikke anledning til å sponse:
• Søknader som sendes via andre kanaler
• Enkeltpersoner
• Religiøse organisasjoner
• Politiske organisasjoner
• Russebusser/biler

Behandling av søknader:
Framo får inn mange søknader om sponsorstøtte. Framo har derfor behandling av søknadene 4 ganger i året, og en samlet tilbakemelding til søkere en gang i kvartalet.

I tillegg har vi valgt å fordele potten i mange små fordelinger, enn noen få store. Det deles i hovedsak ut støtte opptil kr. 5000,-.
 

Søknadsperiode: 

Behandling av søknad: 

1. desember – 28. februar

15. mars

1. mars – 31. mai

15. juni 

1. juni – 31. august

15. september

1. september – 30. november          

15. desember

SKJEMA FOR Å SØKE OM STØTTE FRA FRAMO

Husk å begrunne kortfattet:
- hvorfor Framo skal bidra med sponsorstøtte.
- kostnader og tidsperpektiv i forbindelse med tiltaket

Kontakt for sponsorstøtte

Geir Christian Helgesen

Phone: +4748040040

E-mail: gh@framo.no

aktivitet.JPG