Beskytter havet ogøker produksjonen

Det er flere fordeler ved å investere i et Framo LiftUP slamsystem på din lokalitet.

  • Mindre lokalt fotavtrykk
  • Kortere brakklegging
  • Oppsamling av pellets, bedre fòrings kontroll
  • Mulighet for stor smolt og høyere utnyttelse av lokalitet
  • Bra for lokaliteter med lite oksygen og strøm

Resurser på avveie som overskuddsfòr og slam er iferd med å gi et betydelig bidrag i arbeidet med å skape ny energi samt sikre tilgangen på fosfor i årene som kommer.

Dermed blir det en økonomisk fordel for norsk havbruk å investere i automatisk og kostnadseffektiv oppsamlingsteknologi.

I et større perspektiv reduseres klimaavtrykket og man bidrart til å reduserer den vestlige verdens importavhengighet. Samtidig vil man kunne styrke merkevaren til Norske oppdrettere og bidra til å øke etterspørselen etter norsk laks.

Last ned brosjyre

26.07.2023 13:59:43
25.09.2023 13:21:00

Framo LiftUP product list 2023

01.11.2022 15:37:35


William Lindborg

Sales and Marketing Engineer 
+47 92 23 26 62
wsal@framo.no


Kjetil Eliassen

Sales and Marketing Engineer 
+47 41 23 73 61
kjel@framo.no


Jarle Ragnhildsveit

Product Developer
+47 97 71 17 19
jara@framo.no


Ole Kristian Skåtun

Mort Pumps Sales
+47 91 56 91 50
oksk@framo.no


Magnus Holmefjord

General Manager
+47 90 67 39 67
maho@framo.no

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible