Skaper ny næring i slam

Hos Framo Aquaculture renner kontraktene inn på LiftUP slamsystemer. Leveransene til oppdrettsbransjen har vært mye større enn forventet.

«Slamsamling er blitt en ny næring som både skaper arbeidsplasser og sparer miljøet, og Framo Aquaculture er stolt over å få være med på dette grønne skiftet i havbruksbransjen. Av slammet som samles opp kan en produsere strøm, fjernvarme, gjødsel og ikke minst ta ut fosfor som igjen kan brukes tilbake i produksjonen av fiskefòr og gjødsel», sier Jarle Ragnhildstveit, Produktutvikler i Framo Aquaculture.

Selskapet har i løpet av høsten signert kontrakter på løpende bånd, og flere er på trappene. Foreløpig er det signert 8 kontrakter, men flere er på vei til å signeres i tiden fremover.

Saken fortsetter under bildet.Beltefilteret hos Lingalaks filtrerer slammet til 10% total solid. 

 «Nå våkner markedet, og vi skal levere slamanlegg til flere av de store oppdrettsaktørene. Vi merker at stadig flere ønsker å investere i denne teknologien, fordi slam og pelletsfjerning er bra for både bunnforhold og vannkvalitet på lokalitetene til oppdrettsanleggene. Med bruk av denne teknologien kan lokaliteten restituere seg raskere og slik kan oppdretterne nyte godt av kortere brakklegging. Dette kan igjen utløse mulighetene for utsett av for eksempel 800 grams postsmolt med 10 måneders tid i sjø før slakt. Da kan en plutselig sette ut fisk hvert år. I tillegg til dette kommer mulighetene for samlokalisering av flere lokaliteter på bordet», forteller Ragnhildstveit.

Framo Aquaculture sin reise med slamsamling begynte for alvor da selskapet fikk til et samarbeid med Lerøy.

«Pilotprosjektet gjorde at vi høstet enormt med kunnskap, og resultatet er ikke mindre imponerende når en ser hva Lerøy Sjøtroll har fått til på lokalitetene rundt Osterøy. sier Jarle Ragnhildstveit».

Det er gjennomført et storskalaprosjekt som samler opp slam og spillfôr fra åpne merder ved en av lokalitetene til Lerøy Sjøtroll i Sørfjorden.

Erfaringene herfra har Framo Aquaculture tatt med seg videre. Til nå har havbunnsforholdene begrenset mye av produksjonsnivået av fisk. Med ny teknologi, kan oppdretterne endre på dette.

«Nå jobber vi videre med kommersialisering av produktet sammen med flere spennende kunder som har valgt å satse på slamoppsamling. Også ikke minst, de har satt seg i førersete med nye metoder innen fiskeoppdrett. Sier Oddbjørn Jacobsen, direktør i Framo Aquaculture».

Kundene har alle tatt oppdrettsbransjen et steg videre. LingaLaks, som var den første kunden etter pilottesting, jobber nå med det lukkede oppdrettskonseptet Stadionbasseng sammen med Framo Aquaculture.

KJ Eide Fiskeoppdrett blir verdens første ferskvanns-fiskeoppdretter med system for slamsamling i merdanlegg, også Eide Fjordbruk jobber med lukkede merdanlegg og slamsamling i sjø.  I nord etableres verdens første torskeoppdrettsanlegg med slamsamling av Vesterålen Havbruk.

Utstyrsleverandøren LiftUP ble i oktober 2021 en del av Framo. Nylig flyttet selskapet nylig inn i større produksjons- og kontorlokaler hos Framo Fusa. Slik er det rom for ekspansjon når markedet for slamoppsamling virkelig har våknet. 

«I tillegg til kundene vi har skrevet kontrakt med, er vi nå i avsluttende faser med andre oppdrettere som ser fordelene av mindre fotavtrykk, kortere tid i sjø for laksen og minimal brakklegging», sier Jarle Ragnhildstveit.

 

Komplett Framo Aquaculture Filter system hos LingLaks. 

Framo Aquaculture

Jarle Ragnhildstveit

Produktansvarlig

Phone: +47 977 11 719

E-mail: jara@framo.no