Viking Aqua AS inngår partneskap med Framo AS

Viking Aqua AS og Framo AS har signert en partnerskapsavtale med det formål om å utvikle ny og unik pumpe- og vannstrømsteknologi for det landbaserte oppdrettsanlegget som skal bygges i Skipavika, Gulen.

Gjennom de siste to årene har det blitt arbeidet med sprengning og planering av tomten på de 200 målene med areal, hvor det landbaserte anlegget skal bygges. Den første byggefasen forventes å starte mellom første og andre kvartal i 2023.  Anlegget er designet for 33,000 tonn biomasse ved full produksjon, hvorav 5,600 tonn som postsmolt og 27,400 som matfisk. Full produksjon anslås til å skje i 2028.

Framo er en fullt integrert pumpeleverandør som designer, konstruerer, produserer, installerer og vedlikeholder pumpesystemer for sirkulasjon av væsker, slamoppsamling og oppsamling av død fisk. Framo har videre kompetanse på optimalisering av vannlogistikk og tankhydrodynamikk, og bidrar til å optimalisere vannstrømmen med hensyn til fiskevelferd og energioptimalisering

Partenes felles formål er en ambisjon om å skape et best mulig landbasert RAS-anlegg med fokus på å generere noe nytt og unikt, og samtidig levere på effektivitet og automatisering. Intensjonen er å etablere et partnerskap som ikke opphører ved overlevering av de teknologiske løsningene, men som motiverer til videreutvikling og forbedring av bærekraft, fiskevelferd, drift, produksjon og teknologi.

Viking Aquas ambisjon er å produsere den sunneste og bestsmakende laksen. Gjennom arbeidet med sine fem strategiske pilarer: partnerskap, teknologi, bærekraft, fiskevelferd og R&D skal selskapets visjon om å bygge neste generasjons marine RAS anlegg på land, finne sted. 

Framo deler samme visjon som Viking Aqua, og er både klare og motiverte til å skape vannstrømningsløsninger for neste generasjons landbaserte oppdrettsanlegg gjennom blant et sterkt fokus på teknologi og R&D.

«Vi er utrolig stolte over å ha blitt valgt som partner av Viking Aqua. Deres fokus på bærekraftig fiskeoppdrett passer som hånd i hanske med Framo sin unike Active Flow Control teknologi og våre visjoner. Viking Aqua løfter havbruksnæringen ved å bygge neste generasjons RAS-anlegg på land, og vi i Framo er klar til å være med på denne reisen», sier direktør i Framo Innovasjon Oddbjørn Jacobsen.

Ingar Valvik som er CEO i Viking Aqua uttaler følgende;
«vi er godt fornøyde med å få etablert en avtale med en sterk industriell partner som Framo. Framo har gjennom en årrekke levert sine kunder og samarbeidspartnere tjenester og produkter som er verdensledende, blant annet med sitt fokus på industriell utvikling og leveranse. Vårt felles mål er å transformere disse erfaringene med Viking Aqua sine planer og ambisjoner. Sammen med resten av partnerskapet skal vi utvikle en industriell virksomhet i Skipavika som er unik i sitt slag i verden innenfor oppdrett».

Det landbaserte anlegget skal bygges i Skipavika i Gulen, og romten er på 200 mål.  Første byggefase skal starte mellom 1. og 2. kvartal i 2023.  Anlegget er designet for 33,000 tonn biomasse ved full produksjon, hvorav 5,600 tonn som postsmolt og 27,400 som matfisk. Full produksjon anslås til å skje i 2028.

Framo Innovation

Terje Ljones

Sales Manager

Phone: +47 55 99 90 49

E-mail: tlj@framo.no

After Office Hours: +47 92 84 61 67