I logistikk ligger alt i detaljene

Stopper det opp på lageret, kommer ingenting inn eller ut. Nina er logistikklærling i Framo og viktig for å sikre vareflyten.

-  Det er fint å vite at arbeidet man gjør er viktig og kjenne at det har en verdi. Og så liker jeg at arbeidet stiller krav til både nøyaktighet og effektivitet, sier Nina Winther Lund.

Selv om Nina fortsatt er i lære for å ta fagbrev i logistikk, deltar hun i de daglige oppgavene som må gjøres for å koordinere og styre flyten av deler som skal både inn og ut hos Framo. I logistikk ligger alt i detaljene, og detaljene må være ivaretatt.

- Du må være flink til å holde orden. Jeg synes også det er gøy med varene som har sertifikatkrav, for da skal mye være på stell når det skal sjekkes, merkes og sendes.

Kort fortalt er logistikk kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere varestrømmene. Varer tas imot, sorteres og utleveres. Det lastes og losses, og det brukes elektroniske verktøy for registrering av varer og gods. I kundebehandlingen og planlegging av vareflyt er det også elektronisk dokumentbehandling, tollbehandling og transportplanlegging. 

På lageret har Nina også kontakt med andre avdelinger og tett kommunikasjon med blant annet innkjøpsavdelingen. Med Framo-pumper på over 4000 skip og kunder over hele verden skal man altså holde tungen beint i munnen når deler skal sendes hit og dit.

- Jeg liker best at det er så varierte arbeidsoppgaver. Det blir ingen monotone dager, vi er innom mye i løpet av en dag på jobb, forteller logistikklærlingen.

Lærlinger er viktig for Framo – og det er til enhver tid over 100 lærlinger i bedriften. Selskapet, tilbyr læreplasser i hele åtte ulike fag i fire ulike Framo-bedrifter.

- I tillegg til at oppgavene er varierte, så er det masse kjekke mennesker som gjør arbeidsdagen gøy, forteller Nina.

Klikk deg inn hvis du ønsker å søke læreplass i Framo 

LÆRLINGANSVARLIG ASKØY

Bjarte Hetlevik

Phone: 55 99 93 39

E-mail: bjhe@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG FLATØY

Jarle Monstad

Phone: 55 99 95 24

E-mail: jamo@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG FUSA

Arve Skåtun

Phone: 55 99 96 05

E-mail: ars@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG HOLSNØY

Rune Eikeland

Phone: 55 99 75 60

E-mail: rei@framo.no