Med fokus på lærlinger
Velg en utdannelse for fremtiden sammen med Framo

Framo tar hvert år inn en rekke lærlinger i ulike fag på våre produksjonssteder i Fusa, Flatøy, Holsnøy og Florvåg. 

Hva vil det si å være lærling?

Som lærebedrift har Framo rundt 100 lærlinger til enhver tid, og vi har derfor samlet nyttig informasjon om det å ta en fagutdannelse her.

Vi kan gi deg en fagopplæring av høy standard, som gir deg gode praktiske og teoretiske kunnskaper og et fagbrev i enden.

Her kan du lese mer om fagene vi tar inn lærlinger i og hva de gjør:

* Automatisering

CNC- maskinteknikk

* IKT

Industrimaler

* Industrimekanikk

* Industrirørlegger

* Kontor- og administrasjon

Logistikk

* NDT-kontrollør

Platearbeider

* Sveiser

 

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".  

.

 

 

 

  

 

 

.