Vi tilbyr opplæring i disse fagene

Fra automasjon til sveising.

Bli lærling i Framo

Søknadsfrist for samtlige lærlingestillinger er 1. mars. Oppstart av læretiden er medio august.

Hvorfor være lærling i Framo

Som lærebedrift har Framo til enhver tid til sammen 100 lærlinger på fire forskjellige lokasjoner.

Vi kan gi deg en fagopplæring av høy standard, som gir deg gode praktiske og teoretiske kunnskaper og et fagbrev i enden.

Les mer

Alle fagene Framo tilbyr læreplass i:

Automatiker

Som automatiker består jobben i å montere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer.

CNC-operatør

En CNC-operatør bruker datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lager komplekse deler i metall eller andre materialer.

NDT-kontrollør

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Logistikk-operatør

Arbeidet med logistikk består i sikring av last, dokumentbehandling, planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods.

Industrirørlegger

Industrirørleggeren monterer røropplegg, utfører sveising og platearbeid.

Platearbeider

Som platearbeider består jobben i håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding.

Industrimaler

Industrimaleren jobber med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å bl.a. forhindre korrosjon (rust).

Industrimekaniker

En industrimekaniker lager, monterer og vedlikeholder mekaniske maskiner og utstyr, samt skifter deler og bygger om maskiner.

Sveiser

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer.