Sterke resultater med Framo AquaStream

Framos AquaStream pumpesystem har bidratt til sterke resultater i OptiCage systemet til Northern Lights Salmon i Ystevika i Grovfjord i Sør-Troms.

– Resultatene så langt viser at fisken har vokst godt. Det er også god fiskevelferd og lave, stabile lusetall på vårfisk og høstfisk, sier prosjektleder Christian Balteskard i Northern Lights Salmon.

Image
Prosjektleder Christian Balteskard i Northern Lights Salmon

Lokaliteten har installert OptiCage, et nytt merdkonsept mot lakselus utviklet av Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk i samarbeid med AKVA group Egersund Net og Framo. De 15 meter dype spesialsydde luseskjørtene stenger lakselusen ute, mens AquaStream pumper oksygenrikt vann opp fra dybder på 20-25 meter, under nivået der lus og alger befinner seg. Det skaper også gode strømningsforhold og optimal vanntemperatur og oksygenforhold gjennom hele året inne i merden.

– Vi har utviklet Framo AquaStream med mål om å bedre fiskehelsen, redusere dødeligheten og heve fiskekvaliteten. Ved lokaliteten i Ystevika har vi tilpasset Framo AquaStream for at teknologien skal fungere best mulig sammen med det formsydde skjørtet. Resultatene viser at det fungerer utmerket. Vi er strålende fornøyde med at vår teknologi kan bidra til god fiskehelse og å skape resultater for norske akvakulturbedrifter, sier salgssjef Terje Ljones i Framo Innovation.

Vårfisken, som ble satt ut i mai 2022, og overført til merdene i oktober og november samme år, hadde i april 2023 en snittvekt på 3,1 kilo. Akkumulert vekstindeks (EGI) er 114, betydelig høyere enn gjennomsnittet for Troms og Finnmark, som er 99. Lusetallene viser godt under 0,2 hunnlus per fisk, og den biologiske fôrfaktoren er 1,02.

– Dette er gode tall. Kampen mot lakselus koster oppdrettsnæringen rundt 13 milliarder kroner i året. Hvis slike løsninger kan bidra til å redusere eller fjerne lusepåslag, kan det være veldig lønnsomt for oppdretterne, sier Christian Balteskard.

Framo er en verdensledende leverandør av kvalitetspumper til skipsfart og offshore-industrien, og det er denne teknologien som er videreutviklet og skreddersydd til bruk i akvakulturanlegg.

– AquaStream kan monteres i alle eksisterende merder langs norskekysten og fungerer utmerket også uten spesialdesignede løsninger, sier Terje Ljones.

Kontakt oss

Framo Aquaculture

P.O. Box 39 Florvågvegen 39 NO-5329 FLORVÅG Norway

Phone: + 47 55 99 90 00

E-mail: innovation@framo.no

Terje Ljones

Director Aquaculture

Phone: +47 92 84 61 67

E-mail: tlj@framo.no

Tommy Næss

Project Manager - Business Developer

Phone: +47 47 08 62 78

E-mail: tomn@framo.no

Trond Helge Hansen

Business Developer

Phone: +47 90 82 18 08

E-mail: trha@framo.no

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible