Framo Active Flow Control

Om Framo Active Flow Control

Framo Active Flow Control sikrer optimale forhold for fisken. 

Det handler om å ha full kontroll

Ta kontakt med utviklingsteamet i Framo Innovation for å få vite mer om Framo Active Flow Control.

Hvorfor Framo Active Flow Control?

Framo Active Flow Control er et kostnadseffektivt samspill mellom pumper, innløpsdyser og slamfeller for å skape et optimalt miljø for laksen i karet eller merden.

En sunn laks det gir et premium produkt - og et rent miljø gir grunnlag for bærekraft.

Fordelene som oppnås med Framo Avtive Flow Control er mange:

  Gir deg full kontroll over miljøet i kar eller merd.

  Gir økt effektivitet og bedre fiskehelse.

  Sikrer riktig vanngjennomstrømning, oksygennivå og vanntemperatur.

  Skiller ut slam og annet organisk avfall, så det kan konsentreres og lagres

  Gir deg full kontroll over miljøet i kar eller merd.

Laste ned brosjyre

Framo pumpeteknologi selve hjertet i systemet

Pumper er selve hjertet i alle Framo sine produkter. Derfor har vi utviklet unike pumpesystemer for fiskeoppdrett som kan benyttes til vannsirkulasjon, fødevann, slambehandling etc. Pumper og strømsettere er for dykket installasjon.

Et av Framos viktigste prinsipper er at alt vi leverer skal fullskalatestes. Det gjelder også pumpesystemene til fiskeoppdrett. Det gir trygghet for at installasjonen fungerer som forutsatt fra dag én.

Les mer

Les mer om våre løsninger

Bærekraftig fiskeoppdrett

Bærekraftig fiskeoppdrett

Økt effektivitet og bedre fiskehelse.

Optimalisér dagens merder

Optimalisér dagens merder

Med Framo Aquastream kan du ta full kontroll over forholdene i merden.

Utforsk i 3D

Utforsk i 3D

Nå kan du utforske Framos pumpeløsninger i 3D.

Framo testfasiliteter

Framo testfasiliteter

Vi har utviklet laboratorie- og fullskalatesting, i tillegg til en egen dokk for systemtesting.

Innovasjonsprosjektet Stadionbasseng

Innovasjonsprosjektet Stadionbasseng

Stadionbasseng er en flytende, lukket produksjonsenhet for oppdrett av laks.

Framo Innovation

Framo Innovation

Arbeider med å identifisere nye markeder basert på Framos unike pumpeteknologi.

Om Framo

Om Framo

Framo har vært ledende innen pumpeløsninger for maritim bransje de siste femti årene.

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Offshore wind

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible