Framo AquaStream

Hva er Framo AquaStream

Framo AquaStream skifter ut vannet og gjennskaper de gode, naturlige strømforholdene i eksisterende merder med luseskjørt.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med utviklingsteamet i Framo Innovation for å få vite mer om Framo AquaStream.

Hvorfor optimalisere miljøet i merden?

Luseskjørtet er viktig i åpne merder, men skjørtet kan ha negativ innvirkning på vannkvalitet og -utskifting. Grunntanken med Framo AquaStream er å pumpe opp store mengder friskt vann på en slik måte at vi skaper optimale strømningsforhold inne i merden. Vannet som pumpes inn har i tillegg riktig oksygenmengde og temperatur, og er fritt for lus og alger.

Når vi gjenskaper laksens optimale vilkår inne i fiskemerden, blir fisken blir mer aktiv. Dette styrker fiskens helse, øker matlysten og sørger for bedre vekst og fiskekvalitet. Det handler om å ha full kontroll - og Framo leverer komplette systemer bestående av pumper, styringssystemer, nødsystemer og digital overvåking.

Med Framo AquaStream får du:

 friskt sjøvann
 raskere tilvekst
 bedre fiskehelse
 unngå lusebehandlinger
 redusert dødelighet 

LAST NED BROSJYRE

Framo pumpeteknologi selve hjertet i systemet

Pumper er selve hjertet i alle Framo sine produkter. Derfor har vi utviklet unike pumpesystemer for fiskeoppdrett som kan benyttes til vannsirkulasjon, fødevann, slambehandling etc. Pumper og strømsettere er for dykket installasjon.

Et av Framos viktigste prinsipper er at alt vi leverer skal fullskalatestes. Det gjelder også pumpesystemene til fiskeoppdrett. Det gir trygghet for at installasjonen fungerer som forutsatt fra dag én.

Les mer

Sterke resultater med Framo AquaStream

Framos AquaStream pumpesystem har bidratt til sterke resultater i OptiCage systemet til Northern Lights Salmon i Ystevika i Grovfjord i Sør-Troms.

Resultatene så langt viser at fisken har vokst godt. Det er også god fiskevelferd og lave, stabile lusetall på vårfisk og høstfisk, sier prosjektleder Christian Balteskard i Northern Lights Salmon.

Les mer

Les mer om våre løsninger

Framo Active Flow Control

Framo Active Flow Control

Våre teknologi sikrer optimale forhold for fisken.

Bærekraftig fiskeoppdrett

Bærekraftig fiskeoppdrett

Økt effektivitet og bedre fiskehelse.

Utforsk i 3D

Utforsk i 3D

Nå kan du utforske Framos pumpeløsninger i 3D.

Framo testfasiliteter

Framo testfasiliteter

Vi har utviklet laboratorie- og fullskalatesting, i tillegg til en egen dokk for systemtesting.

Framo Innovation

Framo Innovation

Arbeider med å identifisere nye markeder basert på Framos unike pumpeteknologi.

Om Framo

Om Framo

Framo har vært ledende innen pumpeløsninger for maritim bransje de siste femti årene.

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Offshore wind

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible