Framo AquaStream

Hva er Framo AquaStream

Framo AquaStream pumper store vannmengder og gjenskaper de gode, naturlige strømforholdene som gir friskere fisk og raskere vekst.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med utviklingsteamet i Framo Innovation for å få vite mer om Framo AquaStream.

Hvorfor optimalisere miljøet i merden?

Luseskjørtet er viktig i åpne merder, men skjørtet kan ha negativ innvirkning på vannkvalitet og -utskifting. Grunntanken med Framo AquaStream er å pumpe opp store mengder friskt vann på en slik måte at vi skaper optimale strømningsforhold inne i merden. Vannet som pumpes inn har i tillegg riktig oksygenmengde og temperatur, og er fritt for lus og alger.

Når vi gjenskaper laksens optimale vilkår inne i fiskemerden, blir fisken blir mer aktiv. Dette styrker fiskens helse, øker matlysten og sørger for bedre vekst og fiskekvalitet. Det handler om å ha full kontroll - og Framo leverer komplette systemer bestående av pumper, styringssystemer, nødsystemer og digital overvåking.

Med Framo AquaStream får du:

 friskt sjøvann
 raskere tilvekst
 bedre fiskehelse
 unngå lusebehandlinger
 redusert dødelighet 

LAST NED BROSJYRE

Gode resultater

Framo AquaStream har vært testet i snart to år, og med svært lovende resultater. Mer naturlige forhold gir mer aktiv fisk som spiser mer og vokser raskere.

Vi har gått gradene fra analyser på skjerm, via tester i laboratoriet vårt og i dokk, til nå å ha gjennomført fullskalatesting. Framo AquaStream er basert på Framo sin Active Flow control-teknologi.

Les mer

Les mer om våre løsninger

Framo Active Flow Control

Våre teknologi sikrer optimale forhold for fisken.

Bærekraftig fiskeoppdrett

Økt effektivitet og bedre fiskehelse.

Utforsk i 3D

Nå kan du utforske Framos pumpeløsninger i 3D.

Framo testfasiliteter

Vi har utviklet laboratorie- og fullskalatesting, i tillegg til en egen dokk for systemtesting.

Framo Innovation

Arbeider med å identifisere nye markeder basert på Framos unike pumpeteknologi.

Om Framo

Framo har vært ledende innen pumpeløsninger for maritim bransje de siste femti årene.

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Supply and recovery solutions

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible