Full kontroll på offshorepumper

Et nytt system viser status på Framos offshorepumper i sanntid. Med full oversikt over pumper i drift, ligger alt til rette for enda mer effektive operasjoner for kundene.

– Vi har vært online med dette prosjektet i tre-fire år nå, og vi er kommet lengst med Aker BP som nå deler all pumpeinformasjon med oss i skyen. Aker BP har vært veldig visjonære og ivrige etter å få dette til, forteller Johan Lunde Sagen, pumpespesialist og bindeledd mellom de ulike gruppene i utviklingsprosjektet.

Sanntid
Det nye systemet er bygget opp av avanserte algoritmer og sensordata, og gir tilgang til all teknisk informasjon om pumpene i sanntid. Data sendes fra feltet til land, der Framos prosjektingeniører kan gjøre seg opp en mening om pumpenes tilstand og hvordan de opereres, og sette inn tiltak om det skulle være nødvendig.

– Hvordan operatørene betjener utstyret kan ha stor innvirkning på både effektiviteten og levetiden. Dersom systemet forteller oss at en pumpe opereres lite hensiktsmessig, kan vi komme med forslag til hvordan det kan forbedres sier Bjarte Thilesen som er ansvarlig prosjektingeniør for Aker BPs installasjoner hos Framo. Det blir for eksempel mer og mer aktuelt at utstyret skal bruke så lite energi som mulig når det opereres, og her kan vi gi råd og veiledning, legger han til

Forutsigbart
Samtidig gir også dataene fra systemet mulighet til å identifisere forhold som ikke er som de skal være. Endringer kan spores fra dag til dag, og variasjoner kan være indikasjoner på at noe ikke fungerer tilfredsstillende. For operatørene skaper det nye systemet verdi i form av høyere regularitet og bedre forutsigbarhet i driften. Det kan fjerne nedetid, øke produksjonen og eliminere ikke-verdiskapende ledd i arbeidsprosesser.  For Framo gir det også bedre muligheter til å planlegge effektivt vedlikehold.

– Med det nye systemet kan vi både bidra til atutstyret opereres på best mulig måte og identifisere og fikse eventuelle feil raskt. Om det mot formodning skulle oppstå feil på en av sjøvannsløftepumper vi har levert, som brukes til å kjøle systemene ombord, kan vi sette oss inn i hendelsesforløpet, gi instrukser til operatørene offshore og ordne opp raskt. Vår felles evne til å operere utstyret på best mulig måte og identifisere og utbedre eventuelle feil raskt, kan ha betydning for produksjonen, og i oljebransjen kan det fort bli snakk om store verdier om en får redusert produksjon, sier Johan.

Fungerer fint
Sammen med kollega og dataingeniør Rogerio Povoa, merker han en økende interesse for fjernovervåking både på norsk sokkel og fra operatører over hele verden. Interessen har vært der lenge, men pandemien har også vært en katalysator. Smartkontrakten Framo har inngått med Aker BP innebærer at Framo får betalt for systemenes tilgjengelighet og ytelse. Slike kontraktsformer blir mer og mer vanlige, og Framo ønsker å kunne tilby fjernovervåking i sanntid også til andre kunder.

– For oss er dette systemet et viktig verktøy i å opprettholde status som den pumpeleverandøren som leverer de mest pålitelige pumpesystemene og  den beste kundeopplevelsen. I fjor valgte Aker BP å nesten doble antall pumper som kommer inn under kontrakten, og det er vel en indikasjon på at det fungerer fint, sier Rogerio.

Fra venste: Johan Lunde Sagenjarte Thilesen, Key Account & IO, Rogerio Povoa, Data Analysis Engineer og Bjarte Thilesen, prosjektingeniør - alle Framo Services

Read more

3/27/2020 1:29:49 PM