Her legges grunnlaget for et godt arbeidsmiljø

Hver høst er Framo like spent som ungdommene i de nye kullene med lærlinger, som skal bli en del av Framo-gjengen. Å bygge lag, er viktig for et godt miljø på arbeidsplassen.

-Når vi får inn helt ny gjeng med ungdommer, mener vi det er viktig for årene de skal tilbringe i Framo at vi helt fra starten skaper et godt arbeidsmiljø. Vi tror trivsel gir trygghet, og at vi kjenner hverandre godt gir litt større takhøyde og best mulig læringsmiljø for lærlingene her hos oss i Framo, sier opplæringsansvarlig Jarle Monstad på Framo Flatøy.

I samarbeid med Nordhordland padleklubb var det aller første gangen at Framo-lærlingene på offshore-fabrikken på Flatøy ble invitert til å teste ut kajakk som teambuilding.

I uvanlig nydelig vestlandsvær, fikk ungdommene en fin og sosial ettermiddag i et litt annet miljø enn fabrikklokalet, med både aktivitet og grilling.

Lærlingene er viktig i kompetansebyggingen i Framo, samtidig som at det er en del av samfunnsansvaret til bedriften å tilby ungdom mulighet til å få fagbrev. Derfor har Framo til enhver tid over 100 lærlinger i bedriften. Med over 1000 ansatte i alle aldre på fire lokasjoner, er det viktig å få lærlingene inkludert tidlig i miljøet.

- Det å kunne bygge gode relasjoner med ulike roller på ulike nivå er viktig, men det er også viktig at ungdommene som er under opplæring får et godt fellesskap seg imellom, sier Monstad.

Les også: Oppfølging som lærling