Oppfølgingen som lærling i Framo

En plan for opplæringen

Lærlingeordningen er svært viktig for oss i Framo. Vi mener det er vårt samfunnsansvar å bidra til utdanningen av unge mennesker.

Oppfølging
Alle som er lærling i Framo får en lærlingkontrakt som skal underskrives av lærlingen, bedriften og opplæringskontoret i fylket. Den beskriver læreplanen for opplæringen.

Framo har en god plan for at lærlingen skal få riktig opplæring. Det gis også vurderinger underveis for å informere om kompetansemålene i læreplanen er nådd. 

Læretiden i Framo
I Framo har hver avdeling egne opplæringsansvarlige.

Du vil altså få din egen lærlingansvarlig, som har ansvaret for å følge deg opp gjennom læretiden og passe på at du får den opplæringen du har krav på. Du får både arbeidskontrakt og lærekontrakt som skal følges. 

Ved oppstart som lærling vil dere få generell informasjon om Framo, tid til å bli kjent med nye kollegaer og andre lærlinger, og få en god gjennomgang av HMS-rutiner.

Vi starter læretiden med teambuilding og mulighet til å bli kjent med bedriften og de andre lærlingene på egen kickoff tidlig på høsten.    

Les mer om rettigheter og goder som lærling i Framo.

Opplæringsceller
I alle Framo-fabrikkene er det egne opplæringsceller for de mekaniske fagene, hvor lærlingene får øve seg og lære de grunnleggende ferdigheter i faget. Opplæringscellene er ofte utstyrt som egne "miniverksteder", som har det meste av utstyr som er relevant for opplæringen. Her er det også egne faglige ledere som har det overordnede ansvaret.

Utstyr og arbeidsklær
I Framo får lærlingene gratis utdelt alt nødvendig verktøy, arbeidsklær og verneutstyr som trengs i opplæringsperioden. Det er fordi din sikkerhet er viktig for oss!

Tilbyr Framo fast jobb når lærlingtiden er over?
Dersom du gjennomfører en god lærlingtid, er sannsynligheten stor for ansettelse hvis vi trenger folk etter at du har bestått fagprøve.

Flere av våre beste fagfolk har gått i lære, og mange sitter også som ledere og prosjektledere i Framo i dag. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden!

Vil du bli lærling i Framo? Se her hvordan søke læreplass hos oss. 

I Framo kan du utdanne deg til følgende yrker:

 • Automatiker: monterer, drifter og vedlikeholder automtiserte systemer.
 • CNC-operatør: bruker datamaskiner til å styre mekaniske maskiner.
 • Industrimekaniker: lager, monterer og vedlikeholder mekaniske maskiner.
 • Industrimaler: overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller.
 • Platearbeider: håndterer materialer og verktøy for materialbearbeiding.
 • Industrirørlegger: monterer røropplegg, utfører sveising og platearbeid.
 • NDT-kontrollør: tester om produkter og materialer er feilfrie.
 • Sveiser: utfører sveisearbeid på konstruksjoner av metalliske materialer.
 • Logistikk-operatør: sikrer last, planlegger og klargjør forsendelser.

 Les mer om de ulike fagene som Framo tar inn lærlinger i.

  

Framo på Vestlandet:

 • FRAMO SERVICE: 
  Serviceavdeling for alle Framo-produktene
  .
  Florvågveien 39, Florvåg / Askøy
 • FRAMO FUSA: 
  Produserer cargopumper til skip.

  Venjanesvegen, Venjaneset, Fusa
 • FRAMO FLATØY: 
  Produserer oljevernutstyr og pumper offshore.
  Flatøyvegen 24, Frekhaug
 • FRAMO HOLSNØY:
  Produserer rør. 
  Rosslandsvegen 933, Frekhaug

 

LÆRLINGANSVARLIG ASKØY

Bjarte Hetlevik

Phone: 55 99 93 39

E-mail: bjhe@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG FLATØY

Jarle Monstad

Phone: 55 99 95 24

E-mail: jamo@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG FUSA

Arve Skåtun

Phone: 55 99 96 05

E-mail: ars@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG HOLSNØY

Rune Eikeland

Phone: 55 99 75 60

E-mail: rei@framo.no

Søke læreplass i Framo

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år.
SØK NÅ