Rettigheter og goder som lærling i Framo

Kontraktfestet opplæring 

Alle som er lærling i Framo får en lærlingkontrakt som skal underskrives av lærlingen, bedriften og opplæringskontoret i fylket. Her står det om læreplanen for opplæringen. I henhold til arbeidsmiljøloven lages det også en arbeidsavtale med lærlingen som blant annet beskriver arbeidet, rett til ferie og feriepenger, lønn, arbeidstid og lengde på pauser.

Les mer på arbeidstilsynet.no >

Plan for opplæringen
Framo har en god plan for opplæringen slik at lærlingen for riktig opplæring. Det gis vurderinger underveis for å informere om lærlingen har nådd kompetansemålene i læreplanen. 

Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærlinger, men det er noen særskilte regler for lærlinger om stillingsvern, prøvetid og opphør av kontrakter hvor det er opplæringsloven som gjelder.

Her kan du lese mer oppfølgingen som lærling i Framo.

Rettigheter og goder i Framo:

 • Lønn: I læretida får du lærlingelønn, det vil si en lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Lærlingen har samme rettigheter til ferie, feriepenger og sykepenger som ordinære arbeidstakere.
 • Gratis utstyr og arbeidsklær: I Framo får lærlingene utdelt alt nødvendig verktøy, arbeidsklær og verneutstyr som det ikke skal betales for.
 • Kantine: Alle Framo-bedriftene har egne kantiner som serverer mat til de ansatte.
 • Goder: Framo har bedriftshelsetjeneste, bedriftsidrettslag, forsikringsordninger og tilgang på firmahytter. 

Lønn i læretiden 
Å være lærling innebærer at du skal lære gjennom å delta i arbeidet, og i tillegg skal du få opplæring og veiledning.

En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingeløpet. Lærlingelønnen tilsvarer en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider.

Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Dine plikter som lærling
Du har et klart ansvar for din egen læring, du må yte en aktiv innsats.
Møt på jobb til fastsatt tid og følg reglene på arbeidsplassene.
Sett deg inn i målene på læreplanen.

Klikk deg tilbake til "Bli lærling i Framo" 

 

Framo på Vestlandet:

 • FRAMO SERVICE: 
  Serviceavdeling for alle Framo-produktene
  .
  Florvågveien 39, Florvåg / Askøy
 • FRAMO FUSA: 
  Produserer cargopumper til skip.

  Venjanesvegen, Venjaneset, Fusa
 • FRAMO FLATØY: 
  Produserer oljevernutstyr og pumper offshore.
  Flatøyvegen 24, Frekhaug
 • FRAMO HOLSNØY:
  Produserer rør. 
  Rosslandsvegen 933, Frekhaug

 

Søke læreplass i Framo

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år.
SØK NÅ