Veien til fagbrev

Opplæringsløpet  

Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Du er en fremtidig fagarbeider under utdanning.

Framo har til enhver tid rundt 100 lærlinger totalt på de ulike lokasjonene våre. Det varierer hvilke fag hver avdeling trenger og hvor mange lærlinger som tas inn hvert år, men det vil alltid være andre som er under opplæring på samme sted.

Disse fagene fører til fagbrev i Framo:

 • VG1 TIP + VG2 Industriteknologi:
  Sveiser, industrimekaniker, platearbeider, industrirørlegger, NDT-kontrollør og CNC-operatør.
 • VG1 Bygg og anlegg + VG2 Overflateteknikk:
  Industrimaler
 • VG1 Service og samferdsel + VG2 Transport og logistikk:
  Logistikk-operatør
 • VG1 Elektrofag + VG2 automatisering + VG3 automatisering:
  Automatiker

Hos oss kan du bli lærling både ved å ta teknisk allmenne fag (TAF) og yrkesrettet utdanningsprogram.

Teknisk allmenne fag (TAF): Et videregående skoletilbud som gir deg både spesialiserende studiekompetanse og et fagbrev. En TAF-lærling veksler kontinuerlig mellom skole og bedrift i 4 år:

       År 1+2: Status som elev og kombinerer skole med arbeid i bedrift.

       År 3+4: Staus som lærling med lærekontrakt. Tredje året kombineres med skole.

Yrkesfaglig utdanningsprogram Fører fram til et yrke og gir deg yrkeskompetanse. Når du har bestått to videregående opplæring og læretid i bedrift, får du fagbrev:

       År 1+2: Status som elev som tar VG1 og VG2 uten kontrakt med bedrift.

       År 3+4:  Staus som lærling med lærekontrakt og opplæring ute i bedrift.

 

Kompetansebygging i Framo:

 • Fagbrev
  Framo tilbyr opplæring og læreplasser i en rekke fag som fører til fagbrev. Både gjennom TAF-løpet rett fra ungdomsskolen og gjennom yrkesfaglig utdanning, som krever VG2 før du kan søke lærlingplass.
 • Studentkontrakt
  Stipendordning som gir studenter økonomisk støtte gjennom studieløpet på bachelor- og masternivå.
 • FramoAkademiet
  Et samarbeid med Høgskolen i Bergen som tilbyr Framo-ansatte videreutdanning og opplæring.
 • Framo Knowledge
  Internseminar hvor Framo-ansatte kan bli oppdatert på ny teknologi og markedstrender. 

 

 

Søke læreplass i Framo

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år.
SØK NÅ

LÆRLINGANSVARLIG ASKØY

Hanne Thune

Phone: 55 99 92 83

E-mail: hath@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG FUSA

Arve Skåtun

Phone: 55 99 96 05

E-mail: ars@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG FLATØY

Jarle Monstad

Phone: 55 99 95 24

E-mail: jamo@framo.no

LÆRLINGANSVARLIG HOLSNØY

Rune Eikeland

Phone: 55 99 75 60

E-mail: rei@framo.no