Optimaliserer laksens forhold i merden

Samdriften Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk lanserer sammen med Egersund Net og Framo denne uken OptiCage, et nytt merdkonsept mot lakselus.

Kampen mot lus opptar de fleste i oppdrettsnæringen. For første gang kan luseskjørtene senkes ned på 15 meter for å sperre lusen ute, mens pumper henter opp friskt, oksygenrikt sjøvann fra dypet.

- Det er viktig å lete etter løsninger som ligger nært, og utnytte eksisterende infrastruktur for bærekraftig resultat. Vi har sett på hvordan vi kan gjøre "enkle" endringer for å tilpasse og optimalisere forholdene for fisken. I OptiCage har vi samlet den mest optimale løsningen, sier Christian Balteskard, prosjektleder for Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk.

I utviklingen har oppdretterne sammen med Egersund Net og Framo sett på hvordan erfaring og kompetanse med nesten standard produkter kan brukes til å optimalisere merdforholdene. Utprøvingen av teknologien er støttet av Innovasjon Norges Miljøteknologiordning.

Saken fortsetter under bildet.


Dypere forhold

OptiCage skal tas i bruk i seks 160-meters flytekrager fra NOFI på lokalitet Ystevika i Sør-Troms. Det står allerede laks i de første fire, og oppstarten har vært svært vellykket.

- Vi har tatt i bruk en spesialnot fra Egersund Net på merdene. Med en spagettinot med tilpasset formsydd luseskjørt, der skjørtet festes både oppe og nede i not, kan vi gå ned til hele 15 meter med luseskjørt uten å oppleve for mye deformasjon, sier Balteskard.

Målet med OptiCage har fra første dag vært å kunne bruke eksisterende utstyr for å skape et konsept mot lakselus som kan brukes på mange av dagens matfisklokaliteter. I designfasen har mye av fokuset vært på finne praktiske løsninger for å sikre enkel montering og trygg drift. I tillegg til å beskytte mot lakselus, skal laksen ha gode vekst- og levevilkår i hele merden.

98 minutters utskifting av sjøvann

Framo har brukt 50 års pumpekompetanse fra shipping og offshore, til å være med og produsere bærekraftig laks. Sammen med oppdrettere har Framo jobbet målrettet med å optimalisere strømningsforholdene. Den kraftige vannforbedreren Framo AquaStream henter friskt sjøvann med riktig temperatur fra dypet under lusebeltet. I løpet av 98 minutter har Framo AquaStream skiftet ut alt vannet innenfor skjørtet i merdene.

- Vi har tilpasset vårt Framo AquaStream-system for å verifisere teknologien sammen med det formsydde skjørtet. Etter vellykket installasjon og igangkjøring er anlegget nå i drift med stor suksess, forteller salgssjef Terje Ljones i Framo Innovation.

Dette sørger for at fisken hele tiden får oksygenrikt vann.        

-  Pumpene fra Framo skaper strømminger i merden som er med på å gjenskape de naturlige forholdene fisken opplever ute i havet. Pumpene kan kjøres opp og ned i kapasitet, og vannmengden som forflyttes kan dermed tilpasses biomassen som til enhver tid står i merden, sier Ljones.

 

 

Framo Innovation

Terje Ljones

Sales Manager

Phone: +47 55 99 90 49

E-mail: tlj@framo.no

After Office Hours: +47 92 84 61 67