Framo løsninger for oppdrett

Innovative løsninger for fiskeoppdrett

Fremtidens oppdrettsanlegg vil bestå av både semi-lukkede og lukkede anlegg i sjø, samt lukkede anlegg på land.
Alle disse løsningene krever utskifting av store vannmengder, og her vil vi i Framo bidra.

Framo Innovation – hvor fremtiden skapes

Framo Innovation utvikler nye løsninger og markeder for pumpeteknologi. I vårt teknologisenter har vi modelltesting for morgendagens oppdrettsløsninger.

Framo LiftUP slamoppsamlingsløsninger

Med fokus på bærekraftig lakseprodukt for fremtiden

Systemet er designet for å pumpe avfall med en Lift Up kombihatt gjennom et automatisert system. Det blir deretter ført til flåten for filtrering slik at en unngår akkumulering på havbunnen. Det konsentrerte avfallet blir lagret på tanker og fraktet til et biogassanlegg, der blir det omgjort til fornybar energi og et høyverdig gjødselprodukt.

Slamoppsamlingen til LiftUp, som er utviklet i samarbeid med miljøorganisasjoner, er testet sammen med et ledende globalt havbruksselskap og er klart til å bli lansert på markedet.

Framo pumpeteknologi selve hjertet i systemet

Pumper er selve hjertet i alle Framo sine produkter. Derfor har vi utviklet unike pumpesystemer for fiskeoppdrett som kan benyttes til vannsirkulasjon, fødevann, slambehandling etc. Pumper og strømsettere er for dykket installasjon.

Et av Framos viktigste prinsipper er at alt vi leverer skal fullskalatestes. Det gjelder også pumpesystemene til fiskeoppdrett. Det gir trygghet for at installasjonen fungerer som forutsatt fra dag én.

Les mer

Les mer om våre løsninger

AquaStream for lukkede og semi lukkede merder

AquaStream for lukkede og semi lukkede merder

Lukket & Semilukket i sjø

Lukket & Semilukket i sjø

Framo Active Flow Control

Framo Active Flow Control

Innovative produkter sikrer optimale forhold for fisken.

Bærekraftig fiskeoppdrett

Bærekraftig fiskeoppdrett

Økt effektivitet og bedre fiskehelse.

Optimalisér dagens merder

Optimalisér dagens merder

Med Framo Aquastream kan du ta full kontroll over forholdene i merden.

Framo testfasiliteter

Framo testfasiliteter

Vi har utviklet laboratorie- og fullskalatesting, i tillegg til en egen dokk for systemtesting.

Utforsk i 3D

Utforsk i 3D

Nå kan du utforske Framos pumpeløsninger i 3D.

Framo Innovation

Framo Innovation

Arbeider med å identifisere nye markeder basert på Framos unike pumpeteknologi.

Om Framo

Om Framo

Framo har vært ledende innen pumpeløsninger for maritim bransje de siste femti årene.

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Offshore wind

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible