Framo løsninger for oppdrett

Innovative løsninger for fiskeoppdrett

Fremtidens oppdrettsanlegg vil bestå av både semi-lukkede og lukkede anlegg i sjø, samt lukkede anlegg på land.
Alle disse løsningene krever utskifting av store vannmengder, og her vil vi i Framo bidra.

Framo Innovation – hvor fremtiden skapes

Framo Innovation utvikler nye løsninger og markeder for pumpeteknologi. I vårt teknologisenter har vi modelltesting for morgendagens oppdrettsløsninger.

Oppdag Framo løsninger for oppdrett

Framo betyr kvalitet og oppfølging.

Gjennom mer enn 80 år har skip og offshoreplattformer vært hovedmarked for Framos pumpeteknologi. Det disse bransjene har felles, er ekstreme krav til ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Disse kravene tar Framo med inn i oppdrettsnæringen.

Framo har også etablert omfattende systemer og rutiner for digital styring og fjernovervåking. Dette gir deg som er oppdretter maksimal oppetid og trygghet for at verdiene dine blir ivaretatt.

Les mer om våre løsninger

Pumpesystem åpne merder

Lukket & Semilukket i sjø

Bærekraftig fiskeoppdrett

Økt effektivitet og bedre fiskehelse.

Optimalisér dagens merder

Med Framo Aquastream kan du ta full kontroll over forholdene i merden.

Utforsk i 3D

Nå kan du utforske Framos pumpeløsninger i 3D.

Framo testfasiliteter

Vi har utviklet laboratorie- og fullskalatesting, i tillegg til en egen dokk for systemtesting.

Framo Active Flow Control

Framo Innovation

Arbeider med å identifisere nye markeder basert på Framos unike pumpeteknologi.

Om Framo

Framo har vært ledende innen pumpeløsninger for maritim bransje de siste femti årene.

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Supply and recovery solutions

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible