Framo testfasiliteter

Et av Framos viktigste prinsipper for alt vi leverer er at produktene skal være fullskalatestet. Det gjelder også pumpesystemene til fiskeoppdrett. Det sikrer at installasjonen fungerer som forutsatt fra dag én.

I forbindelse med satsingen innenfor fiskeoppdrett, har vi bygget opp fasiliteter for testing av prototyper, simuleringssystem, modelleringsverktøy, elektrolab, mekanisk lab, 3D-printing og VR-simulering.

Framo Innovation Centre

Innovasjonssenteret gjør det mulig for Framo å modellere, simulere og teste ut nye ideer og teknologier.

Med tilgang til simuleringssystemer, modelleringsverktøy, testtanker, 3D-printere og elektro - og mekaniske laboratorier, kan Framo Innovation-teamet teste ut hvordan prototyper og utviklingsideer vil fungere.

Modellering og simuleringssystem

Framo Innovation har alle nødvendige programmer for simulering og modellering. Testresultatene herfra brukes i videre planlegging og design av fullskalaløsninger.

Dokk for fullskalatesting

På Framos fabrikk på Fusa har vi en egen overbygd tørr dokkhall for fullskalatesting av prototyper og utstyr.

Felttesting av produkter

Alle Framo-produkter og systemløsninger er utviklet i tett samarbeid med våre kunder. Der kunden har utfordringer, ønsker og behov, finner vi løsninger ved hjelp av de teknologiene og den kunnskapen vi er kjent for. Blant annet felttester vi nye løsninger i tett samarbeid med oppdretterne.

Framo Holodeck

På Framos hovedkontor på Askøy utenfor Bergen kan du ta en virtuell tur i vårt «Framo Holodeck» og utforske Framos pumpeløsninger for akvakultur i VR-teknologi.

Kontakt oss

Framo Aquaculture

P.O. Box 39 Florvågvegen 39 NO-5329 FLORVÅG Norway

Phone: + 47 55 99 90 00

E-mail: innovation@framo.no

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible