Helautomatisk håndtering av død fisk

Død fisk bør fjernes så raskt som mulig for å minimere mulige negative
effekter på selve oppdrettsprosessen og på nærmiljøet. Dette er ofte en risikofylt og ressurskrevende operasjon. I samarbeid med oppdrettsselskaper har Framo utviklet et helautomatisert, trykkluftbasert og lukket system som løser disse problemene og som også gir mange andre fordeler:

  • Høyere sikkerhet for personalet
  • Forbedret vannkvalitet, fiskehelse og lukt
  • Økt produksjon
  • Redusert miljøpåvirkning

Med høyere sikkerhet, raskere håndtering og en bedre miljøprofil skapes de rette forutsetningene for storskala lakseoppdrett. Når det malte avfallet også blir resirkulert, øker insentivene for å investere i automatisk oppsamlingsteknologi. Ser man på det i et større perspektiv reduseres klimaavtrykket, noe som igjen kan styrker merkevaren til norsk lakseoppdrett og bidra til økt etterspørsel.

Snakk med våre eksperter


William Lindborg

Sales and Marketing Engineer 
+47 92 23 26 62
wsal@framo.no


Kjetil Eliassen

Sales and Marketing Engineer 
+47 41 23 73 61
kjel@framo.no


Jarle Ragnhildsveit

Product Developer
+47 97 71 17 19
jara@framo.no


Ole Kristian Skåtun

Mort Pumps Sales
+47 91 56 91 50
oksk@framo.no


Magnus Holmefjord

General Manager
+47 90 67 39 67
maho@framo.no

fra bunnen av merden til gjenvinning.png

Last ned brosjyre

7/26/2023 1:59:43 PM
9/25/2023 1:21:00 PM

Framo LiftUP product list 2023

11/1/2022 3:37:35 PM

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible