Framo LiftUP Slamsystem

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt for å få vite mer om Framo LiftUP løsninger.

Bestillingsskjema

Bestill produkter og deler fra Framo LiftUP

Framo LiftUP systemet som vil revolusjonere drift i fjordene

  • Mindre lokalt fotavtrykk
  • Kortere brakk legging
  • Oppsamling av pellets, bedre fòrings kontroll
  • Mulighet for stor smolt og høyere utnyttelse av lokalitet
  • Bra for lokaliteter med lite oksygen og strøm

Last ned brosjyre

Beskytter havet og øker produksjonen

Det er flere fordeler ved å investere i et Framo LiftUP slamsystem på din lokalitet.

  • Mindre lokalt fotavtrykk
  • Kortere brakklegging
  • Oppsamling av pellets, bedre fòrings kontroll
  • Mulighet for stor smolt og høyere utnyttelse av lokalitet
  • Bra for lokaliteter med lite oksygen og strøm

Les Mer

Slamreisen – fra avfall til ressurs

Reisen til slammet fra fiskeoppdrett er en fascinerende prosess som omgjør avfall til verdifulle ressurser. Det starter med oppsamling av slammet, som er en blanding av avføring, fôrrester, og andre organisk materiale, fra oppdrettsanleggene. Slammet blir så filtrert og mellomlagret før det blir transportert til fasiliteter som bearbeider og gjør slammet om til fornybar energi og gjødsel.

Framo og Ragn-Sells har inngått et tett samarbeid for å kunne tilby deg som oppdretter hele verdikjeden fra oppsamling til avhending. På denne måten kan du som oppdretter utvide produksjonen samtidig som miljø- og klimapåvirkningen reduseres.

Talk to our experts


William Lindborg

Sales and Marketing Engineer 
+47 92 23 26 62
wsal@framo.no


Kjetil Eliassen

Sales and Marketing Engineer 
+47 41 23 73 61
kjel@framo.no


Jarle Ragnhildsveit

Product Developer
+47 97 71 17 19
jara@framo.no


Ole Kristian Skåtun

Mort Pumps Sales
+47 91 56 91 50
oksk@framo.no


Magnus Holmefjord

General Manager
+47 90 67 39 67
maho@framo.no

All about our solutions

Slamoppsamling system

Slamoppsamling system

Framo LiftUP system for slamoppsamling er et revolusjonerende nytt system for oppsamling og fjerning av fôr og fiskeavføring fra fiskemerder

Sentralanlegg system

Sentralanlegg system

Optimalisere oppsamling og transport av død fisk gjennom ett automatisk Framo LiftUP sentralanlegg system.

Oppsamlere for dødfisk

Oppsamlere for dødfisk

Vi leverer dødfiskpumper for oppsamling av dødfisk gjennom flere stadier av oppdrettsyklusen.

Løfteballong

Løfteballong

Framo LiftUP har utviklet en ny og trygg metode for installasjon og fjerning av LiftUP oppsamlere fra merd.

Silekasser

Silekasser

Framo LiftUP Silekasser for sentralanlegg, storbåtkasse og småbåtkasse

Framo LiftUP deler

Framo LiftUP deler

De riktige delene for optimal ytelse

Orderform

Orderform

Order products and parts from Framo LiftUP

Authorised agent

Authorised agent

Framo LiftUP has authorized agents around the world.

Framo LiftUP Bærekraftig Teknologi

Framo LiftUP Bærekraftig Teknologi

Framo er din partner for lønnsomt og bærekraftig havbruk.

Sustainable aquaculture

Sustainable aquaculture

Natural innovation for healthier salmon.

Retrofitting existing cages

Retrofitting existing cages

Framo pumping systems can close existing cages without building new fish farming plants.

Framo Aquaculture Systems

Framo Aquaculture Systems

The best fish deserves the best pumping solutions. See our products.

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible