Systemet opereres og styres avén operatør i alle værforhold
  • Kontinuerlig fjerning av død fisk – året rundt
  • Lavere kostnader for utstyr og personell
  • Redusert risiko for arbeidsskader og tunge løft

Manuell oppsamling av dødfisk krever kompetent personell, båter og tilfredsstillende værforhold. Med et helautomatisk Framo LiftUP Sentralsystem får man full kontroll over tap i biomasse og det blir enklere å drive miljømessig og effektivt lakseoppdrett. En operatør kan
håndtere hele prosessen uavhengig av værforhold, og man får fjernet død fisk før den eventuelt sprer sykdommer og dårlig lukt.

Systemet består av spesialdesignede pumper som samler opp dødfisk fra bunnen av merdene og transporterer dem gjennom et lukket rørsystem
til en flytende sorteringsstasjon på flåten eller land. Den døde fisken sorteres, registreres og males ned for plassbesparende oppbevaring i
tanker (eventuell levende fisk avlives før maling). Framo har også et nært samarbeid med ledende avfallsfirmaer for å kunne tilby hele verdikjeden
fra innsamling og lagring til effektiv logistikk, der avfallet hentes direkte fra tankene.

Framo LiftUP Sentralanlegg består av ett eller to hovedrør, også kjent som samlerør, som strekker seg fra silkassen på flåten og forgrener seg til hver enkelt merd. Hvordan samlerøret blir lagt avhenger av plasseringen av merdene. Avstanden fra merden til flåten kan variere fra 30 til 700 meter. Hver merd har en permanent installert en Framo LiftUP oppsamler, som inkluderer slange og albue på merden. Framo LiftUP Sentralanlegg er installert og i daglig drift på over 120 anlegg.

Snakk med våre eksperter


William Lindborg

Sales and Marketing Engineer 
+47 92 23 26 62
wsal@framo.no


Kjetil Eliassen

Sales and Marketing Engineer 
+47 41 23 73 61
kjel@framo.no


Jarle Ragnhildsveit

Product Developer
+47 97 71 17 19
jara@framo.no


Ole Kristian Skåtun

Mort Pumps Sales
+47 91 56 91 50
oksk@framo.no


Magnus Holmefjord

General Manager
+47 90 67 39 67
maho@framo.no

Last ned brosjyre

7/26/2023 1:59:43 PM
9/25/2023 1:21:00 PM

Framo LiftUP product list 2023

11/1/2022 3:37:35 PM

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible