Testet ogkundetilpasset

Framo LiftUP Sentralsystem er i drift på et betydelig antall oppdrettsanlegg, og er Norges ledende system for håndtering av død fisk. Derfor kan vi tilby et velprøvd og optimalisert system som bygges i tråd med behovene til dere fiskeoppdrettere.

Tilleggsutstyr

  • Undervannskamera for permanent montering på LiftUP-samlingsenheten som gir visuell kontroll under pumping, installasjon, behandling og daglig inspeksjon.
  • Kamera montert på silkasse som registrerer antall død fisk, størrelse på fisken og fotograferer hver fisk som kan brukes til analyse av dødsårsak.
  • Tidtakere og fjernkontroller.

Installasjon

  • For et 10-ringsystem beregnes det 4 dagers sveising ved kaia før buksering til anlegget.
  • 5 dagers montering på stedet og 1 dags etterkontroll.
  • Kunden er ansvarlig for å buksere rørene fra kaia til oppdrettslokasjon.

Forutsetninger

  • 8-tommers LiftUP-pumper med en ballastvekt på 600 kg eller mer.
  • En kompressor med en luftmengde på 2,5–3,5 m3/min @ 10 bar.
  • PE-armbue skal brukes over rekkverkene på burene.

Snakk med våre eksperter


William Lindborg

Sales and Marketing Engineer 
+47 92 23 26 62
wsal@framo.no


Kjetil Eliassen

Sales and Marketing Engineer 
+47 41 23 73 61
kjel@framo.no


Jarle Ragnhildsveit

Product Developer
+47 97 71 17 19
jara@framo.no


Ole Kristian Skåtun

Mort Pumps Sales
+47 91 56 91 50
oksk@framo.no


Magnus Holmefjord

General Manager
+47 90 67 39 67
maho@framo.no

Last ned brosjyre

7/26/2023 1:59:43 PM
9/25/2023 1:21:00 PM

Framo LiftUP product list 2023

11/1/2022 3:37:35 PM

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible