Bærekraftig fiskeoppdrett

Fremtidens oppdrettsanlegg vil bestå av både semi-lukkede anlegg i sjø, lukkede anlegg i sjø, og lukkede anlegg på land. Alle disse løsningene krever pumping av store vannmengder.

Her vil vi i Framo bidra. Vi mener at de beste løsningene er de som kopierer naturen.

Grunntanken er å skape løsninger som pumper store mengder friskt vann på en slik måte at vi gjenskaper de gode strømforholdene i norske fjorder. Vannet som pumpes inn har riktig strømning, oksygenmengde og temperatur, og er fritt for lus og alger.

 

Når vi gjenskaper laksens optimale vilkår inne i fiskemerden eller karet, blir fisken blir mer aktiv. Den får brukt muskulaturen og sanseapparatet på samme måte som villfisk. Dette styrker fiskens helse, øker matlysten, og sørger for bedre vekst og fiskekvalitet.

Alle Framo-produkter og systemløsninger er utviklet i tett samarbeid med våre kunder. Der kunden har utfordringer, ønsker og behov, finner vi løsninger ved hjelp av de teknologiene og den kunnskapen vi er kjent for. 

Det handler om å ha full kontroll

Framo leverer komplette systemer bestående av pumper, styringssystemer, nødsystemer og digital overvåking. I tillegg har vi en serviceavdeling som rykker ut når det trengs. Vi snakker om store verdier. Da må alt fungere optimalt – alltid. Hver leveranse blir nøye tilpasset oppdrettsanlegget den skal installeres i. Pumpebehov og kapasitet er beregnet ut fra hydrodynamiske analyser og modeller. Det et store forskjeller på å skape optimale strømninger i firkantede merder eller kar, sammenliknet med runde.

Vi har utviklet pumpesystemer som kan benyttes til vannsirkulasjon, fødevann, slambehandling. Rett og slett; innovative produkter basert på velprøvde teknologier. 

Kontakt oss

Framo Aquaculture

P.O. Box 39 Florvågvegen 39 NO-5329 FLORVÅG Norway

Phone: + 47 55 99 90 00

E-mail: innovation@framo.no

Stay updated

Contact form

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible