Jobb i Framo

Investering for fremtiden

Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal for Framo.

Etter endt læretid kan du søke jobb i Framo, men du er ikke garantert jobb. Vi tar inn flere lærlinger enn det selskapet selv trenger for å bidra til at flere får muligheten til å ta fagbrev.

Dersom du gjennomfører en god lærlingtid, er sannsynligheten stor for ansettelse hvis vi trenger folk etter at du har bestått fagprøve.

Flere av våre beste fagfolk har gått i lære, og mange sitter også som ledere og prosjektledere i Framo i dag. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden!

Hva vektlegger vi når lærlinger søker plass hos oss?
Det viktigste av alt er lite fravær! Det er viktig med lite fravær fordi det viser god arbeidsmoral. Hvis du har mye fravær bør du forklare hvorfor i søknaden din. Vi vektlegger også gode karakterer og innsatsvilje.

Hvordan søke lærlingplass hos Framo?
Alle ledige lærlingstillinger legges ut på hjemmesiden vår.

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år, og ledige stillinger annonseres på vår hjemmeside under "vacant positions".

Klikk tilbake til "Bli lærling i Framo" 

 • I Framo kan du utdanne deg til følgende yrker:

  Automatiker
  Industrimekaniker
  CNC-operatør  
  Industrimaler
  Logistikk-operatør
  Platearbeider
  Sveiser
  Industrirørlegger
  NDT-kontrollør

 

Framo på Vestlandet:

 • FRAMO SERVICE: 
  Serviceavdeling for alle Framo-produktene
  .
  Florvågveien 39, Florvåg / Askøy
 • FRAMO FUSA: 
  Produserer cargopumper til skip.

  Venjanesvegen, Venjaneset, Fusa
 • FRAMO FLATØY: 
  Produserer pumper for offshore, akvakultur og havvind.
  Flatøyvegen 24, Frekhaug
 • FRAMO HOLSNØY:
  Produserer rør. 
  Rosslandsvegen 933, Frekhaug

 

Videre utdanning og kompetansebygging i Framo:

 • Fagbrev
  Framo tilbyr opplæring og læreplasser i en rekke fag som fører til fagbrev. Både gjennom TAF-løpet rett fra ungdomsskolen og gjennom yrkesfaglig utdanning, som krever VG2 før du kan søke lærlingplass.
 • Studentkontrakt
  Stipendordning som gir studenter økonomisk støtte gjennom studieløpet på bachelor- og masternivå.
 • FramoAkademiet
  Et samarbeid med Høgskolen i Bergen som tilbyr Framo-ansatte videreutdanning og opplæring.
 • Framo Knowledge
  Internseminar hvor Framo-ansatte kan bli oppdatert på ny teknologi og markedstrender. 

 

Søke læreplass i Framo

Frist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år.
SØK NÅ