Svært gode resultater for Framo AquaStream

En fullskalatest av Framos pumpeteknologi for vannsirkulasjon i fiskemerder viser kraftig forbedrede miljøforhold i merder med luseskjørt. I løpet av høsten skal Framo AquaStream være klar til å tas i bruk i havbruksnæringen.

– Vi har gått gradene fra analyser på skjerm, via tester i laboratoriet vårt og i test-dokk, til nå å ha gjennomført fullskalatesting. Vi har kjørt pumpesystemet ved fabrikkene våre på Fusa og Flatøy, hos Bremnes Seashore uten fisk i merdene og hos Lingalaks med fisk i merdene. Testene viser meget gode resultater for miljøet innenfor merden. Fra i sommer og utover høsten skal AquaStream langtidstestes hos oppdrettere. Der vil vi verifisere alle funksjoner, med bistand fra Akvaplan-niva som vi støtter oss på i dokumentasjonsfasen som uavhengig tredjepart, forteller Sales Manager Terje Ljones.

Pumpen på to meter i diameter står midt i merden og pumper friskt og lusefritt vann fra 20-25 meters dyp til de øvre vannlagene, med en kapasitet på 20-25000 kubikkmeter i timen. Med denne kapasiteten er det mulig å skifte ut alt vannet innenfor luseskjørtet på en time.

Øker fôrinntaket
Luseskjørtet gjør jobben med å stenge lakselusen ute fra merden, men hindrer også vanngjennomstrømningen. Dette kan skape lavt oksygeninnhold i vannet med påfølgende vanskelige miljøforhold. AquaStream hovedformål er å forbedre hele miljøet innenfor luseskjørtet, og her spiller oksygennivået en viktig rolle.

– Fisken trives dårlig med lave oksygennivåer, og risikoen for sykdom og gjelleproblemer øker. Derfor vegrer mange oppdretterne seg for å ha luseskjørtet stående over tid. Våre tester viser at vi klarer å pumpe oksygenmetningen opp på et nivå tilsvarende det som man finner utenfor merden. I tillegg øker også laksen fôrinntaket betydelig, sier Ljones.

Kan heve kvaliteten
Testene viser så langt også lovende resultater for å forhindre og raskere lege vintersår når det er kaldt i vannet. Sommerstid bidrar AquaStream til å senke temperaturen i de øvre vannmassene til et nivå fisken trives bedre i. Samtidig skaper pumpen en sirkulasjon og en strøm i vannmassene som laksen mer aktiv. En mer aktiv fisk og færre lusebehandlinger vil kunne bedre fiskehelsen, redusere dødeligheten og ikke mins heve kvaliteten på produktet.

Bedre dokumentasjon
Før sommeren skal én pumpe installeres hos Bremnes Seashore, og to skal i vannet i merder hos Lingalaks på Toska. Alle disse er med på langtidstesting på laks som skal slaktes like før jul i år.

– Vi ser allerede svært positive effekter, og oppdretterne er entusiastiske og har gitt fantastisk gode tilbakemeldinger. Gjennom langtidstesting får vi enda bedre dokumentasjon, og Akvaplan-niva vil lage forskningsrapporter og sammenligne med referansemerder for å dokumentere effekten, sier Ljones.

Tilgjengelig fra årsskiftet
Framo planlegger å lansere den kommersielle versjonen av AquaStream i høst, og gjøre pumpesystemet tilgjengelig for kunder fra nyttår. Alle tilbakemeldingene fra partnerne og andre som er involvert i utviklingen vil bidra til at pumpen ivaretar alle krav til enkel operasjon og overvåking av respons.

– Det er ikke alle i havbruksbransjen som kjenner oss og er klar over at Framo er en verdensledende leverandør av kvalitetspumper til skipsfart og offshore-industrien. Det er denne teknologien vi har videreutviklet og nå kan tilby havbruksnæringen, sier Ljones.

Noen spørsmål og svar om Framo AquaStream:

1. Hva er Framo AquaStream?

 

AquaStream er et kraftig vannforbedringssystem for åpne merder, utviklet i tett samarbeid med oppdrettere.

2. Hva er fordelene med Framo AquaStream?

 

Hovedmålsetningen til Framo har vært å optimalisere merdmiljøet når en har barriere mot lus. Først og fremst i øvre lag å øke oksygennivået, men og bedre temperaturen sommer/vinter og gi fisken gode strømningsforhold.

3. Hva er gevinsten for oppdrettene?

 

Et bedre merdmiljø vil kunne redusere risiko mot andre sykdommer, og sammen med redusert lusebehandling gi raskere og jevnere vekst.

4. Hvordan fungerer Framo AquaStream?

 

Hjertet i Framo AquaStream er en 2 m strømsetter/pumpe SR2000 som er utviklet spesielt for aquakultur, denne pumper opp til 20.000 m3 vann pr time fra et par og tyve meter dyp – gjennom en duk-tunell og ut i merden via et dysetårn. Slik skiftes alt vann i hele vannsøylen ut innenfor luseskjørtet på en time.

5. Hvorfor bør oppdrettere investere i et Framo AquaStream system?

 

AquaStream er kraftig nok til å sikre et optimalt merdmiljø under vanskelige miljøforhold og med høy biomasse i sjø. Lengre tid med barriere og god utskifting av vann gir færre avlusninger, lavere dødelighet, bedre vekst og bedre fiskehelse.

Snakk med en ekspert.

Kontakt oss

Framo Innovation

P.O. Box 39 Florvågvegen 39 NO-5329 FLORVÅG Norway

Phone: + 47 55 99 90 00

E-mail: innovation@framo.no

Stay updated

Contact form

Contact us for more information

Cargo pumping systems

Oil and gas pumping systems

Supply and recovery solutions

Service

Aquaculture

Thank you for contacting us

We will get back to you as soon as possible