Vi tilbyr opplæring i disse fagene

Fra automasjon til sveising.

Bli lærling i Framo

Søknadsfrist for samtlige lærlingestillinger er 1. mars. 

Hvorfor være lærling i Framo

Som lærebedrift har Framo til enhver tid til sammen 100 lærlinger på fire forskjellige lokasjoner.

Vi kan gi deg en fagopplæring av høy standard, som gir deg gode praktiske og teoretiske kunnskaper og et fagbrev i enden.

Les mer

Alle fagene Framo tilbyr læreplass i:

Automatiker

Som automatiker består jobben i å montere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer.

CNC-operatør

Bruker datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lager komplekse deler i metall eller andre materialer.

Logistikk-operatør

Jobber med sikring av last, dokumentbehandling, planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods.

Industrirørlegger

Industrirørleggeren monterer røropplegg, utfører sveising og platearbeid.

Platearbeider

Som platearbeider består jobben i håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding.

Industrimaler

Jobber med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å bl.a. forhindre korrosjon (rust).

Industrimekaniker

Lager, monterer og vedlikeholder mekaniske maskiner og utstyr, samt skifter deler og bygger om maskiner.

Sveiser

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer.

NDT-kontrollør

Teste om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Kontor og administrasjonsarbeider

Kontor- og administrasjonsarbeidere får et bredt innblikk i arbeidsrutiner og verktøy som benyttes i bedriften.