More a lifestyle than a job

More than 50 service engineers travel from Bergen to locations around the world, with the Framo logo on their back and the customer in focus.

For Framo, our skilled and knowledgeable service engineers are crucial in order to offer the level of service we strive for. 24/7 – all year round; when there is a need, where there is a need. The team of engineers is on hand to go where the assignment takes them.

With an average of over 120 travel days a year, the role as a Service Engineer becomes more of a lifestyle than a job.

One of those with the world as his workplace is Service Engineer Per Tore Lundervik. He trained and qualified as an Industrial Mechanical Engineer with Framo, and has been part of the company since the 90s. In 2008, Framo Services recruited him to their team of service engineers.

"Building on my already good product knowledge from the Fusa plant, I initially underwent internal training in areas with which I was unfamiliar – such as pump operation and generator testing – and then I was off on a 5-week trip together with an experienced engineer", says Lundervik.

He soon discovered that traveling was something he enjoyed, and he finds visiting different countries exciting.

"As a Service Engineer, you tend to experience culture and countries through the people you meet at work, and there is not much time left for tourist attractions. We work a six-day week, and the Sunday is spent recharging the batteries".

The years of travel have been packed with experiences, but often limited to a 'work bubble'.

"I will probably regret not having visited more attractions when I stop, but it is the job – and completing the assignment for the customer – that has been the main focus".

Looking for something new
28-year-old Joachim Nygaard Johnsen started as a Service Engineer three years ago and does not regret his choice. He is already a fully qualified Electrical Engineer as well as an Automation Technician.

"The job advert caught my attention, and I applied. I was keen to try something new; was tired of the regular 7-3 job, and wanted to travel. There is a lot to learn, but I have had the privilege of working with highly proficient colleagues. This has provided me with a solid foundation on which to develop my expertise. It is great to travel with the more seasoned professionals as they carry immense knowledge and experience."

Flexibility important
Both Johnsen and Lundervik see flexibility as a must in order to enjoy the role.

"What you choose is a lifestyle – and a highly unpredictable one. You never know how long you will be away for. Then there is adapting to new living conditions, religions, cultures, and people you work with. In other words, you have to be flexible".

Lately, however, the periods abroad have been extra long. The engineers have felt the impact of stringent COVID-19 restrictions. Before every trip, the engineer receives a thorough briefing by the Project Engineer where the assignment, supporting material, safety, and documentation are reviewed in detail.

"Although the work pressure abroad is often high, it is great to be there as an expert and represent the company and the Framo brand. The customer pays for a service, and it is important to be focused", says Johnsen.

Ensures that everything falls into place
Sverre Olav Andresen is the manager responsible for the some 50 service engineers in Norway. It is his job to plan and ensure proper utilisation of the resources in the group at the various assignments booked by Framo's project engineers and customers.

The pandemic has increased the requirements for documentation and preparation for assignments abroad in recent years, and the safety of Framo's service engineers is, and always has been, top priority. Thankfully, entry restrictions have now been relaxed following increased vaccination rates and the introduction of COVID Certificates.
"Our service engineers have given their all over the past few years. Their efforts for Framo and our customers have been, and still are, fantastic", says Andersen.

 

Rundt 50 serviceingeniører reiser fra Bergen ut i verden, med Framo på ryggen og kunden i fokus.

For Framo er våre dyktige og kunnskapsrike serviceingeniører svært viktige for å tilby det servicenivået vi ønsker å levere. 24/7 – året rundt, når det er behov, der det er behov. Staben med reisemontører er tilgjengelig for å reise dit oppdraget må utføres.

Når man i snitt har over 120 reisedøgn i året, blir jobben som reisende serviceingeniør mer en livsstil enn en jobb.

En av dem som har hele verden som arbeidsplass, er serviceingeniør Per Tore Lundervik. Han fikk fagbrevet sitt som industrimekaniker i Framo – og har vært i bedriften siden 90-tallet. I 2008 hanket Framo Services han inn som serviceingeniør.

«Jeg hadde god produktkjennskap fra fabrikken på Fusa, men fikk først internopplæring på postene jeg ikke hadde jobbet med, slik som pumpekjøring og testing av aggregat – og så bar det rett ut på 5 ukers tur sammen med en erfaren montør», forteller Lundervik.

Han fant kjapt ut at han likte reisingen, og synes det er spennende å besøke andre land:

«Som servinceingeniør opplever man ofte kultur og land gjennom folk man møter i jobb, men det blir lite tid til turistattraksjoner. Vi jobber 6 dager og søndagen må vi lade batteriene».

Etter mange år på reise har det blitt mange opplevelser, men ofte er man i en «jobb-boble».

«Når jeg gir meg vil jeg nok angre på at jeg ikke har sett mer severdigheter, men det har vært jobben – og utføre oppdraget for kunden - som har vært hovedfokus».

 

Giret på noe nytt

28 år gamle Joachim Nygaard Johnsen startet derimot som serviceingeniør for 3 år siden og angrer ikke valget. Han har både fagbrev som elektriker og automatiker.

«Jeg søkte fordi jeg ble tiltrukket av stillingsannonsen. Jeg var giret på noe nytt, lei av syv til tre-jobb og ville reise. Det er mye å lære, men jeg har vært privilegert og hatt flinke kollegaer. Det har gitt meg et godt grunnlag for å få mer kompetanse. Det er veldig fint å reise med den eldre garde, for de bærer på utrolig mye kunnskap og erfaring».

Bør være fleksibel
Både Johnsen og Lundervik tror man må være fleksibel for å trives i yrket.

«Du velger en livsstil – og den er veldig uforutsigbar. Man vet ikke alltid hvor lenge man er borte. I tillegg er det stadig nye boforhold, religioner, kulturer og folk man jobber med. Man må altså være fleksibel».

Uteperiodene har likevel blitt ekstra lange den siste tiden. Montørene har kjent på de tøffe koronarestriksjonene. I forkant av hvert reiseoppdrag, får montøren en grundig brifing med prosjektingeniør, hvor jobben, underlag, sikkerhet og dokumentasjon gjennomgås.

«Arbeidspresset ute er ofte høyt, men det er flott å være på jobb som spesialist og representere firmaet med Framo på ryggen. Kunden betaler for en tjeneste, så da gjelder det å være på», påpeker Johnsen.

Legger kabalen
Sverre Olav Andresen har personalansvaret for de rundt 50 reisende serviceingeniørene i Norge. Han skal planlegge og sikre god utnyttelse av ressursene i reisegruppen på de ulike jobboppdragene som meldes inn av Framos prosjektingeniører og kunder.

De siste årene har pandemien krevd mer dokumentasjon og forberedelse av utenlandsoppdrag enn tidligere, og sikkerheten for Framos reisemontører er og har hele tiden vært 1. prioritet. Innreiserestriksjonene har heldigvis roet seg ned etter hvert som vaksinasjonsgraden økte og koronasertifikater kom på plass.
«Våre serviceingeniører har virkelig stått på gjennom de siste årene. De har gjort og gjør en fantastisk innsats for Framo og våre kunder», sier Andresen. 

Joachim Nygård Johnsen, Field Engineer

Joachim Nygård Johnsen and Ørjan Vatsøy, Service Engineers

 

Per Tore Lundervik, Field Engineer